AKREDYTACJA ACCA

AKREDYTACJA KIERUNKÓW RACHUNKOWOŚĆ ORAZ RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI

W 2013 roku Wydział Zarządzania UŁ otrzymał akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Obecnie akredytowany jest kierunek na II stopniu (Finanse i Rachunkowość, od 2019 roku Rachunkowość i Zarządzanie Finansami), a studenci Wydziału Zarządzania mają możliwość rozpoczęcia kwalifikacji już w trakcie studiów oraz uzyskania zwolnienia z egzaminów i opłat w ACCA na specjalnych warunkach.

ACCA jest międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Kwalifikacja ACCA została przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako globalny wzorzec międzynarodowego programu rachunkowości.

AKREDYTACJA IPMA

AKREDYTACJA KIERUNKU ZARZĄDZANIE, SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

W 2015 roku specjalność Zarządzanie Projektami otrzymała akredytację International Project Management Association Polska (IPMA Polska), która jest częścią międzynarodowej organizacji non-profit - International Project Management Association®, zrzeszającej i certyfikującej Project Managerów. Studenci specjalności Zarządzanie projektami realizują przedmioty zakwalifikowane do programu IPMA Student. Certyfikat IPMA-Student stanowi podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami oraz jest obiektywnym i rozpoznawalnym przez pracodawców świadectwem posiadanych kwalifikacji, które są uniwersalne i niezależne od branży.  Uprawnia do posługiwania się tytułem certyfikowanego członka zespołu projektowego w ramach kompetencji projektowych IPMA, a także znacznie zwiększa szanse zdobycia pracy wkrótce po zakończeniu studiów.

PROGRAM AICPA & CIMA

AKREDYTACJA KIERUNKU MANAGEMENT AND FINANCE

Logo AICPA&CIMANa mocy umowy podpisanej przez Wydział Zarządzania UŁ oraz AICPA & CIMA uruchomiliśmy Program CGMA na Wydziale Zarządzania UŁ. Program umożliwia studentom na kierunku Management and Finance zdobycie CGMA Certificate in Business Accounting oraz uzyskiwanie zwolnień z egzaminów przeprowadzanych przez CIMA.

AKREDYTACJA EUROPEAN LOGISTICS ASSOCIATION

AKREDYTACJA KIERUNKU LOGISTYKA

Kierunek Logistyka pozytywnie przeszedł proces międzynarodowej akredytacji na zgodność ze standardami European Logistics Association (ELA). Akredytacja ta umożliwi przyszłym absolwentom kierunku Logistyka uzyskanie międzynarodowych certyfikatów zawodowych European Junior Logistician i/lub European Senior Logistician.

 

AKREDYTACJA BLUE PRISM ACADEMIA

AKREDYTACJA KIERUNKU AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH (BPA)

Kierunek Automatyzacja Procesów Biznesowych (BPA) został oficjalnie przyjęty do Blue Prism Academia. To pierwszy kierunek w regionie i jeden z pierwszych kierunków w Polsce, który oferuje studentom praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia robotów oraz możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu.

Blue Prism to najczęściej wykorzystywany program w branży Robotyzacji Procesów Automatycznych (RPA), służący do automatyzowania działań z użyciem programów komputerowych. Studenci kierunku BPA będą uczestniczyć w intensywnym kursie programu Blue Prism. Nabyte kwalifikacje będą mogli potwierdzić poprzez zdanie międzynarodowego egzaminu i zdobycie jednego z sześciu certyfikatów Blue Prism: Developer, Professional Developer, Solution Designer, ROM Architect, Technical Architect (V6), Installation Engineer (V6).

AKREDYTACJA IACBE

AKREDYTACJA KIERUNKU BUSINESS MANAGEMENT

Kierunek Business Management uzyskał w grudniu 2020 roku prestiżową, amerykańską akredytację przyznawaną przez lidera akredytacji dla programów edukacji biznesowej International Accreditation Council for Business Education.

Akredytacja potwierdza spełnienie przez uczelnię określonych wymogów dotyczących sprawnego funkcjonowania, wysokiego poziomu dydaktyki, innowacyjnego zarządzania, dobrych relacji z biznesem oraz wysoką wartość dyplomu, który liczy się na rynku pracy.

OCENA DZIAŁALNOŚCI WZ


KATEGORIA NAUKOWA B+ W KOMPLEKSOWEJ OCENIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Ewaluacja działalności naukowej została przeprowadzona za lata 2017−2021 pierwszy raz na nowych zasadach − w obrębie dyscyplin, a nie jednostek podstawowych. Minister Edukacji i Nauki, biorąc pod uwagę uchwały Komisji Ewaluacji Nauki, przyznał dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości kategorię B+.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami oceny przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej.

RANKING PERSPEKTYWY

Logo Rankingu PerspektywyRanking Kierunków Studiów to coroczne zestawienie informacji o najpopularniejszych kierunkach studiów. Oceniane są takie kryteria, jak prestiż, ekonomiczne losy absolwentów, potencjał dydaktyczny, akademicki i naukowy oraz umiędzynarodowienie. W Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2023 kierunek Zarządzanie zajął 12 miejsce, natomiast Finanse i Rachunkowość - 10 miejsce.

 

RANKING EDUNIVERSAL

Wydział Zarządzania UŁ w 2022 roku znalazł się w gronie 7 uczelni z Polski na liście Eduniversal Selected. Czynniki, jakie decydują o takim wyróżnieniu to innowacyjne projekty, rosnący potencjał, a także nowa i znacząca energia.

 

 

ŻYCIE STUDENCKIE

Studia to nie tylko czas nauki, ale także ciekawy okres w życiu każdego młodego człowieka, przed którym otwierają się nieograniczone możliwości.

To czas zabawy, korzystania z bogatej oferty kulturalnej i rozrywkowej, zawierania nowych znajomości, zdobywania cennych doświadczeń w ramach praktyk studenckich bądź podejmowanej na studiach pracy. Obecność na Wydziale Zarządzania UŁ daje szereg możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań, sprawdzenia się w konkurencji z innymi oraz wspólnego działania w różnorodnych projektach. Korzystajcie z wielu możliwości, jakie otwierają się przed Wami w trakcie studiów, tak aby studiowanie nie stało się tylko kolejnym etapem w Waszym życiu, ale okazało się niezapomnianą przygodą. 

Wydział Zarządzania UŁ dla studentów

Nasi studenci nie tylko studiują na Wydziale Zarządzania UŁ, ale lubią spędzać tu swój czas. Na Wydziale organizowane są różnorodne imprezy, które powodują, iż Wydział Zarządzania jest jednym z najbardziej tętniących życiem wydziałów na Uniwersytecie Łódzkim. Studiując sami się przekonacie, że szkolenia, konferencje, spotkania z przedstawicielami świata nauki i biznesu, targi pracy i imprezy organizowane we współpracy z firmami z Rady Biznesu stanowią stałe elementy kalendarza akademickiego na Wydziale Zarządzania.

Koła naukowe na Wydziale Zarządzania UŁ

Działalność w kole naukowym bądź organizacji studenckiej może stać się początkiem nowych znajomości i rozwijania Twoich zainteresowań. Na Wydziale Zarządzania UŁ funkcjonuje kilknaście kół naukowych, wśród których na pewno znajdziecie coś dla siebie. Więcej informacji o kołach naukowych zdobędziesz uczestnicząc w prezentacji kół naukowych i organizacji studenckich, jaka odbywa się na Wydziale Zarządzania dwukrotnie w ciągu roku akademickiego.