STREFA PRACOWNIKA

Zarządzanie jest to sztuka kierowania ludzką aktywnością.

J. Paul Getty

AKTUALNOŚCI

CENTRUM JAKOŚCI BADAŃ NAUKOWYCH KNOWBASE

KNOWBASE zostało powołane w celu wspierania pracowników Wydziału Zarządzania w zakresie osiągania coraz lepszych wyników w realizacji procesów badawczo-naukowych i publikacyjnych. KNOWBASE będzie wspierać pracowników Wydziału Zarządzania w zakresie publikowania, dostępu i wykorzystania baz danych oraz wsparcia dla badań naukowych.

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.01.2024

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:

Nadrzędnym celem projektu jest opracowanie systemowych mechanizmów działania, które wspomogą  ponowne wykorzystanie ścieków jako dodatkowych zasobów wody. W rezultacie działania te, będą wsparciem dla firm, które wdrożą te technologie (ponownego wykorzystania) w łańcuch wartości, poprzez mechanizmy ocen.

Okres realizacji: 01.01.2021 - 31.12.2024

Kierownik projektu: dr Agata Rudnicka- Reichel

Cele projektu:
Celem projektu jest zaprojektowanie i wdrożenie Gender Equality Plan (GEP) – planu równości płci, który będzie zorientowany na użytkownika, nastawiony na praktyczne zastosowanie oraz włączający perspektywę płci do pojęcia doskonałości naukowej.

 

Okres realizacji:01.01.2022 - 01.01.2025

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ

Cele projektu:

ENDORSE aims at assessing characteristics of university locations affected by brain drain in order to create customized business model archetypes that support student entrepreneurs on their business venture at the university locations, by providing knowledge on local resources, comparative advantages, funding opportunities and offering access to a regional innovation network.
In other words, the main objective is to provide incentives for graduates to remain in the region. The developed integrated approach will help facilitate:
- Entrepreneurial education and support of students during studies (business models and approaches, mindset, startup phase)
- Building up and integration of potential founders into the local community (municipality/companies/other startups)
- Helping connect founders from the different locations.
ENDORSE will contribute to improving innovation in teaching and to better adapting the students’ skill to the requirements of the location to achieving resilience and sustainable growth.

Okres realizacji: 01.11.2021 - 31.12.2023

Kierownik projektu: dr Agata Rudnicka-Reichel

Cele projektu:
W ramach projektu powstanie kurs e-learningu zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development E-learning (SDEL), aby wspierać studentów, którzy chcą wzbogacić swoje dotychczasowe studia o elementy nauczania z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Okres realizacji: 01.01.2022 - 31.12.2023

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:
Celem projektu jest pomoc uniwersytetom (i potencjalnie ośrodkom szkoleniowym dla dorosłych) w ulepszeniu
1) ich kursów z zakresu przedsiębiorczości poprzez wprowadzenie know-how na temat skutecznych inwestycji oraz
2) podniesienie kompetencji cyfrowych wykładowców/trenerów, aby zapewnić, że wiedza na temat skutecznych inwestycji może być odpowiednio przekazywana słuchaczom, przy jednoczesnym
3) certyfikowaniu kompetencji i podnoszeniu jakości trenerów przedsiębiorczości.

Okres realizacji: 02.01.2020 - 31.12.2023

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu:

Badanie paradygmatów gospodarki o obiegu zamkniętym wdrażanych na różnych poziomach systemowych badanych regionów i ocena poziomu ich integracji systemowej.

Ocena kosztów środowiskowych i korzyści wynikających ze stosowania innowacyjnych modeli w przemyśle rolno-spożywczym.

Identyfikacja i ocena różnych kategorii czynników i barier napotykanych przez różnych uczestników systemu we wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Ocena, czy i w jakim zakresie możliwe jest wdrożenie gospodarki rolno-spożywczej o obiegu zamkniętym.

 

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.12.2023

Kierownik projektu: dr Grażyna Kędzia (Wieteska)

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest rozwój społecznych innowacji, wychodzących naprzeciw środowiskowym i społecznym wyzwaniom w zastosowaniu opakowań z bioplastiku w łańcuchach dostaw, mając na uwadze cały cykl życia tych produktów.

Okres realizacji: 01.09.2019- 31.12.2023

Kierownik projektu: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Cele projektu to:

1. Badanie paradygmatów gospodarki o obiegu zamkniętym wdrażanych na różnych poziomach systemowych badanych regionów i ocena poziomu ich integracji systemowej.

2. Ocena kosztów środowiskowych i korzyści wynikających ze stosowania innowacyjnych modeli w przemyśle rolno-spożywczym.

3. Identyfikacja i ocena różnych kategorii czynników stymulujących i barier napotykanych przez organizacje we wdrażaniu zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.

4. Ocena, czy i w jakim zakresie możliwe jest wdrożenie gospodarki rolno-spożywczej o obiegu zamkniętym.

Okres realizacji: 01.12.2022- 30.11.2026

Kierownik projektu: dr Anna Wronka

Cele projektu to:  wsparcie transformacji organizacji edukacyjnych przy użyciu podejścia Whole Institution Approach (WIA) w kierunku zasad zrównoważonego rozwoju w trzech kluczowych aspektach: społecznym, edukacyjnym i organizacyjnym. 

 

Centrum Rozwoju Dydaktyki

Podstawowym zadaniem Centrum jest wspieranie pracowników Wydziału Zarządzania UŁ w trzech obszarach: dydaktyki, narzędzi i zasobów dydaktycznych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, a także szkoleniami i narzędziami dostępnymi do wykorzystania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ