Szkołą Doktorską Nauk Społecznych kieruje dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ z Katedry Zarządzania WZ. Ta szkoła doktorska skupia doktorantów następujących dyscyplin: nauki socjologiczne, ekonomia i finanse, nauki prawne, pedagogika, psychologia, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji.