• 298

    doktoratów

  • 97

    habilitacji

  • 20

    tytułów profesora