MATERIAŁY GRAFICZNE

UWAGA! Zgodnie z obowiązującą identyfikacją wizualną UŁ logotyp Wydziału Zarządzania UŁ stosujemy samodzielnie - bez dokładania logotypu Uniwersytetu Łódzkiego.

Wszystkie materiały zawierające logotyp Wydziału Zarządzania UŁ przed ich opublikowaniem w wersji elektronicznej lub wydrukiem powinny uzyskać akceptację Działu Administracji i Komunikacji. W tym celu prosimy o kontakt mailowy: wydarzenia.wz@uni.lodz.pl

SALE DYDAKTYCZNE

W salach obowiązuje zakaz wieszania na ścianach plakatów i materiałów dydaktycznych przy pomocy materiałów, które powodowałyby trwałe uszkodzenia tynku – np. pinezek, plasteliny florystycznej, przylepców, taśmy klejącej itp. Można natomiast użyć taśmy malarskiej bądź folii samoprzylepnej typu easyflip.

KONTAKT

Dział Administracji i Komunikacji

e-mail: wydarzenia.wz@uni.lodz.pl

pok. 105, 107

tel. 42 635 63 41 lub 42 635 63 31