Co cztery lata na Wydziale Zarządzania odbywają się wybory do władz jednostki. 

WYBORY W KADENCJI 2020-2024

 • Komunikat nr XX
  • załącznik: ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie składu liczbowego i procentowego członków Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz skład osobowy RWZ UŁ w kadencji 2020 – 2024 (będzie ogłoszony w lipcu 2020)
 • Komunikat nr 29 (wyniki wyborów do RWZ UŁ - przedstawiciele studentów)
 • Komunikat nr 28 (wyniki wyborów do RWZ UŁ - przedstawiciele doktorantów)
 • Komunikat nr 27
  • załącznik: Szczegółowy terminarz czynności wyborczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2020 – 2024 (wraz z wymogami formalnymi dla kandydatów do Kolegium Elektorów UŁ, Senatu UŁ, oraz Rady Wydziału Zarządzania UŁ) (AKTUALNY)
 • Komunikat nr 26 (wyniki II tury wyborów do RWZ UŁ - przedstawiciele nauczycieli akad. niebędących prof., prof. UŁ i dr hab.)
 • Komunikat nr 25 (wyniki wyborów do RWZ UŁ - przedstawiciele nauczycieli akad. niebędących prof., prof. UŁ i dr hab.)
 • Komunikat nr 24 (wyniki wyborów do RWZ UŁ - przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akad.)
 • Komunikat nr 23 (korzystanie z czynnego i biernego prawa wyborczego pracowników WZ UŁ będących jednocześnie studentami lub doktorantami)
 • Komunikat nr 22 (wyniki II tury wyborów do Kol. Elektorów UŁ - przedstawiciele nauczycieli akad. niebędących prof., prof. UŁ i dr hab.)
 • Komunikat nr 21
  • załącznik: Szczegółowy terminarz czynności wyborczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2020 – 2024 (wraz z wymogami formalnymi dla kandydatów do Kolegium Elektorów UŁ, Senatu UŁ, oraz Rady Wydziału Zarządzania UŁ) (UCHYLONY)
 • Komunikat nr 20
 • Komunikat nr 19 (kandydaci w wyborach do RWZ UŁ - przedstawiciele nauczycieli akad. niebędących prof., prof. UŁ i nieposiadających stopnia dra hab.)
 • Komunikat nr 18 (wyniki wyborów do Senatu UŁ - przedstawiciele nauczycieli akad. niebędących prof. lub prof. UŁ)
 • Komunikat nr 17 (wyniki wyborów do Senatu UŁ - przedstawiciele nauczycieli akad. będących prof. i prof. UŁ)
 • Komunikat nr 16 (wyniki wyborów do Kol. Elektorów UŁ - przedstawiciele nauczycieli akad. niebędących prof., prof. UŁ i dr hab.)
 • Komunikat nr 15 (wyniki wyborów do Kol. Elektorów UŁ - przedstawiciele nauczycieli akad. będących prof., prof. UŁ i dr. hab.)
 • Komunikat nr 14 (kandydatki w wyborach do RWZ UŁ - przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akad.)
 • Komunikat nr 13
 • Komunikat nr 12
  • Załącznik: Skład liczbowy i udział procentowy członków RWZ UŁ w kadencji 2020 – 2024
 • Komunikat nr 11
 • Komunikat nr 10 (kandydaci w wyborach do Senatu UŁ - przedstawiciele nauczycieli akad. niebędących prof. lub prof. UŁ)
 • Komunikat nr 9 (kandydaci w wyborach do Senatu UŁ - przedstawiciele nauczycieli akad. będących prof. i prof. UŁ)
 • Komunikat nr 8 (kandydaci w wyborach do Kol. Elektorów UŁ - przedstawiciele nauczycieli akad. niebędących prof., prof. UŁ i dr hab.)
 • Komunikat nr 7
  • załącznik: Szczegółowy terminarz czynności wyborczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2020 – 2024 (wraz z wymogami formalnymi dla kandydatów do Kolegium Elektorów UŁ, Senatu UŁ, oraz Rady Wydziału Zarządzania UŁ) (UCHYLONY)
 • Komunikat nr 6

Niniejszym zawiadamia się, że uchwałą nr 15 Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ z dn. 02.06.2020 r. wznowione zostały czynności wyborcze w Uniwersytecie Łódzkim.

Niniejszym zawiadamia się, że uchwałą nr 14 Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ z dn. 18.03.2020 r. zawieszone zostały wszystkie czynności wyborcze w Uniwersytecie Łódzkim do odwołania.

 • Komunikat nr 5
 • Komunikat nr 4 (uchylenie terminów wyborów wydziałowych określonych w załączniku do komunikatu nr 2)
 • Komunikat nr 3 (kandydaci w wyborach do Kol. Elektorów UŁ - przedstawiciele nauczycieli akad. będących prof., prof. UŁ i dr. hab.)
 • Komunikat nr 2
  • załącznik: Kalendarz wyborów na WZ UŁ na kadencję 2020-2024 (wraz z wymogami formalnymi dla kandydatów do Kolegium Elektorów UŁ, Senatu UŁ, Rady Bibliotecznej UŁ oraz Rady Wydziału Zarządzania UŁ) (UCHYLONY)
 • Komunikat nr 1 (skład Wydziałowej Komisji Wyborczej)

Formularze zgłoszeniowe kandydatów w wyborach do Kolegium Elektorów UŁ oraz do Senatu UŁ, a także wzory  oświadczenia lustracyjnego oraz informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, są dostępne do pobrania na stronie Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ.

"...Zgłoszenie osoby proponowanej na kandydata na dziekana może być dokonane przez członka rady wydziału nie później, niż tydzień przed dniem, w którym ma być podjęta uchwała w sprawie przedstawienia rektorowi kandydata na dziekana..." [Statut UŁ przyjęty uchwałą Senatu UŁ nr 440, z dnia 27 maja 2019 r., § 68, ust. 7].

Termin i miejsce zgłaszania kandydatów na dziekana WZ UŁ: do 09 marca 2020 r. (poniedz.), godz. 15:00, Biuro Dziekana WZ UŁ, pok. 11 (w godz. pracy Biura).