Pytania i uwagi prosimy kierować na adres e-mail: publikacje.wz@uni.lodz.pl 

Formularz zgłoszeniowy publikacji znajduje się w intranecie.

WYKAZY WYDAWNICTW I CZASOPISM

 • Lista czasopism naukowych (UJEDNOLICONA) obowiązująca w latach 2017-2018 (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2017 r.)
  • część A - Journal Citation Reports (JCR)
  • część B - publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)
  • część C - European Reference Index for the Humanities (ERIH)"
 • Lista czasopism naukowych obowiązująca od 2016 roku (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 r.)
  • część A - Journal Citation Reports (JCR)
  • część B - publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)
  • część C - European Reference Index for the Humanities (ERIH)"
 • Lista czasopism naukowych obowiązująca od 2015 roku (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. wraz ze zmianami z dnia 01.07.2016r.):
 • Lista czasopism naukowych obowiązująca od 2014 roku (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r.):
 • Lista czasopism naukowych obowiązująca od 2013 roku (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r.):
  • część A - Journal Citation Reports (JCR)
  • część B - publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)
  • część C - European Reference Index for the Humanities (ERIH)
 • Lista czasopism naukowych obowiązująca w 2012 roku:
  • część A - Journal Citation Reports (JCR)
  • część B - publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor