SKŁAD I ZADANIA KOMISJI

Komisja Jakości Badań Naukowych działa na WZ UŁ od roku 2016. Zarządzeniem Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ nr 20/2020 z dnia 1 września 2020 r. powołana została jako Wydziałowa Komisja do spraw Jakości Badań Naukowych na kadencję 2020-2024.
 
W skład Wydziałowej Komisji do spraw Jakości Badań Naukowych wchodzą:

 
Pytania i uwagi prosimy kierować na adres e-mail: komisja.jbn@wz.uni.lodz.pl
 
Do zadań Wydziałowej Komisji do spraw Jakości Badań Naukowych należy:

 • Stymulowanie prac naukowo-badawczych przyczyniających się do utrzymania/podniesienia kategorii naukowej będącej wynikiem ewaluacji jakości działalności naukowej.
 • Promowanie dobrych praktyk w obszarze badań naukowych.
 • Wspieranie aktywności publikacyjnej pracowników o charakterze naukowym.
 • Wspieranie pracowników w doskonaleniu warsztatu badawczego.
 • Przygotowywanie propozycji strategii rozwoju badań naukowych na WZ.
 • Określenie wytycznych w zakresie uwzględnienia kierunków strategicznych w planach naukowych pracowników WZ – na poziomie Katedr i na poziomie indywidualnym.
 • Wsparcie merytoryczne dla Centrum Jakości Badań Naukowych Knowbase.

 

PRACE KOMISJI

 • Opracowanie projektu strategii naukowej WZ z uwzględnieniem wymogów oceny ewaluacyjnej dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości w latach 2017-2021 i kolejnych
 • Opracowanie katalogu „Dobrych praktyk” obowiązujących na WZ UŁ, w tym w szczególności:
  • lista czasopism naukowych (wybranych z listy Ministra Edukacji i Nauki ) - „przyjaznych” dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości
  • wprowadzenie cyklicznych seminariów naukowych pod patronatem Komisji
  • identyfikacja i zakres subdyscyplin w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości
 • Sformułowanie uwag do oceny pracowniczej 2020-2022 oraz opracowanie wytycznych dla pracowników w zakresie ich działalności naukowej
 • Analiza i ocena opisów wpływów działalności naukowej na społeczeństwo i gospodarkę – III kryterium ewaluacji dyscypliny naukowej w latach 2017-2021

 • 19.11.2021, godz. 10.00
 • 28.01.2022, godz. 10.00
 • 18.03.2022, godz. 10.00
 • 22.04.2022, godz. 10.00
 • 13.05.2022, godz. 10.00
 • 10.06.2022, godz. 10.00

Kalendarz posiedzeń Wydziałowej Komisji ds. Jakości Badań Naukowych w roku akademickim 2020/2021

 • 22.10.2020, godz. 9.30
 • 04.12.2020, godz. 9.30
 • 22.01.2021, godz. 9.30
 • 05.03.2021, godz. 9.30
 • 19.03.2021, godz. 9.30
 • 14.05.2021, godz. 9.30
 • 18.06.2021, godz. 9.30
 • 17.09.2021, godz. 9.30

PLAN SEMINARIÓW NAUKOWYCH POD PATRONATEM WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. JAKOŚCI BADAŃ NAUKOWYCH

czwartki godz. 13.00-15.00

 • 24 czerwca 2021
  • Tematyka: Strategia naukowa WZ 2022-2025. Ocena pracownicza 2020-2022
  • Moderatorzy spotkania: dr hab. E. Zarzycka, prof. UŁ, dr hab. T.B. Kalinowski, prof. UŁ
 • 30 września 2021
  • Tematyka: Wsparcie aktywności publikacyjnej pracowników – prezentacja czasopism „przyjaznych” dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.
  • Moderatorzy spotkania: dr A. Modliński
 • 21 października 2021
  • Tematyka: Idea współpracy wewnątrzwydziałowej - rozwój międzykatedralnych zespołów interdyscyplinarnych, przykłady dobrych praktyk.
  • Moderatorzy spotkania: dr hab. M. Kalińska-Kula, prof. UŁ
 • 18 listopada 2021
  • Tematyka: Dane badawcze. Plany Zarządzania Danymi – wsparcie wnioskodawców projektów badawczych.
  • Moderatorzy spotkania: Pracownik BUŁ
    

Szczegóły w Intranecie

 • Pierwszy tydzień marca 2022 r.
  • Tematyka: Artykuły badawcze oparte na  badaniach jakościowe - specyfika, przykłady.
  • Moderatorzy spotkania: dr hab. T.B. Kalinowski, prof. UŁ, dr hab. E. Zarzycka, prof. UŁ
 • Pierwszy tydzień kwietnia 2022 r.
  • Tematyka: Artykuły badawcze oparte na  badaniach ilościowych - specyfika, przykłady.
  • Moderatorzy spotkania: dr hab. E. Zarzycka, prof. UŁ
 • Pierwszy tydzień czerwca 2022 r.
  • Tematyka: Granice dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
  • Moderatorzy spotkania: dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ

 

Szczegóły w Intranecie

SKŁAD I ZADANIA KOMISJI

Komisja Jakości Badań Naukowych działa na WZ UŁ od roku 2016. Zarządzeniem Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ nr 20/2020 z dnia 1 września 2020 r. powołana została jako Wydziałowa Komisja do spraw Jakości Badań Naukowych na kadencję 2020-2024.
 
W skład Wydziałowej Komisji do spraw Jakości Badań Naukowych wchodzą:

 
Pytania i uwagi prosimy kierować na adres e-mail: komisja.jbn@wz.uni.lodz.pl
 
Do zadań Wydziałowej Komisji do spraw Jakości Badań Naukowych należy:

 • Stymulowanie prac naukowo-badawczych przyczyniających się do utrzymania/podniesienia kategorii naukowej będącej wynikiem ewaluacji jakości działalności naukowej.
 • Promowanie dobrych praktyk w obszarze badań naukowych.
 • Wspieranie aktywności publikacyjnej pracowników o charakterze naukowym.
 • Wspieranie pracowników w doskonaleniu warsztatu badawczego.
 • Przygotowywanie propozycji strategii rozwoju badań naukowych na WZ.
 • Określenie wytycznych w zakresie uwzględnienia kierunków strategicznych w planach naukowych pracowników WZ – na poziomie Katedr i na poziomie indywidualnym.
 • Wsparcie merytoryczne dla Centrum Jakości Badań Naukowych Knowbase.

 

PRACE KOMISJI

 • Opracowanie projektu strategii naukowej WZ z uwzględnieniem wymogów oceny ewaluacyjnej dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości w latach 2017-2021 i kolejnych
 • Opracowanie katalogu „Dobrych praktyk” obowiązujących na WZ UŁ, w tym w szczególności:
  • lista czasopism naukowych (wybranych z listy Ministra Edukacji i Nauki ) - „przyjaznych” dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości
  • wprowadzenie cyklicznych seminariów naukowych pod patronatem Komisji
  • identyfikacja i zakres subdyscyplin w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości
 • Sformułowanie uwag do oceny pracowniczej 2020-2022 oraz opracowanie wytycznych dla pracowników w zakresie ich działalności naukowej
 • Analiza i ocena opisów wpływów działalności naukowej na społeczeństwo i gospodarkę – III kryterium ewaluacji dyscypliny naukowej w latach 2017-2021

 • 19.11.2021, godz. 10.00
 • 28.01.2022, godz. 10.00
 • 18.03.2022, godz. 10.00
 • 22.04.2022, godz. 10.00
 • 13.05.2022, godz. 10.00
 • 10.06.2022, godz. 10.00

Kalendarz posiedzeń Wydziałowej Komisji ds. Jakości Badań Naukowych w roku akademickim 2020/2021

 • 22.10.2020, godz. 9.30
 • 04.12.2020, godz. 9.30
 • 22.01.2021, godz. 9.30
 • 05.03.2021, godz. 9.30
 • 19.03.2021, godz. 9.30
 • 14.05.2021, godz. 9.30
 • 18.06.2021, godz. 9.30
 • 17.09.2021, godz. 9.30

PLAN SEMINARIÓW NAUKOWYCH POD PATRONATEM WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. JAKOŚCI BADAŃ NAUKOWYCH

czwartki godz. 13.00-15.00

 • 24 czerwca 2021
  • Tematyka: Strategia naukowa WZ 2022-2025. Ocena pracownicza 2020-2022
  • Moderatorzy spotkania: dr hab. E. Zarzycka, prof. UŁ, dr hab. T.B. Kalinowski, prof. UŁ
 • 30 września 2021
  • Tematyka: Wsparcie aktywności publikacyjnej pracowników – prezentacja czasopism „przyjaznych” dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.
  • Moderatorzy spotkania: dr A. Modliński
 • 21 października 2021
  • Tematyka: Idea współpracy wewnątrzwydziałowej - rozwój międzykatedralnych zespołów interdyscyplinarnych, przykłady dobrych praktyk.
  • Moderatorzy spotkania: dr hab. M. Kalińska-Kula, prof. UŁ
 • 18 listopada 2021
  • Tematyka: Dane badawcze. Plany Zarządzania Danymi – wsparcie wnioskodawców projektów badawczych.
  • Moderatorzy spotkania: Pracownik BUŁ
    

Szczegóły w Intranecie

 • Pierwszy tydzień marca 2022 r.
  • Tematyka: Artykuły badawcze oparte na  badaniach jakościowe - specyfika, przykłady.
  • Moderatorzy spotkania: dr hab. T.B. Kalinowski, prof. UŁ, dr hab. E. Zarzycka, prof. UŁ
 • Pierwszy tydzień kwietnia 2022 r.
  • Tematyka: Artykuły badawcze oparte na  badaniach ilościowych - specyfika, przykłady.
  • Moderatorzy spotkania: dr hab. E. Zarzycka, prof. UŁ
 • Pierwszy tydzień czerwca 2022 r.
  • Tematyka: Granice dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
  • Moderatorzy spotkania: dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ

 

Szczegóły w Intranecie