WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM

Godło narodowe
WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Wydział Zarządzania jest otwarty na potrzeby otoczenia. Wspieramy przedsiębiorców i sektor publiczny naszym doświadczeniem naukowym. Pracownicy Wydziału doradzają instytucjom podlegającym władzom samorządowym i centralnym, współtworzą polskie regulacje prawne oraz współpracują z organizacjami branżowymi. Pracownicy realizują ponadto różnorodne inicjatywy w tym kierowane do młodzieży, występują na konferencjach naukowych i branżowych, a także prowadzą specjalistyczne szkolenia.

RADA BIZNESU

W 2003 roku na Wydziale Zarządzania UŁ została zainicjowana działalność pierwszej na Uniwersytecie Łódzkim Rady Biznesu. Rada Biznesu Wydziału Zarządzania to prestiżowe grono wiodących przedsiębiorstw i instytucji głównie z regionu łódzkiego. Rada skupia liderów biznesu aktywnie współpracujących z Wydziałem Zarządzania poprzez realizację różnorodnych inicjatyw.

RADA MENEDŻERÓW PUBLICZNYCH

Celem funkcjonowania Rady Menedżerów Publicznych jest zacieśnienie współpracy administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz organizacji sektora użyteczności publicznej z Wydziałem Zarządzania w zakresie potrzeb dydaktycznych oraz badawczych. Zaproszenie do udziału w Radzie przyjęli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych z obszaru województwa oraz organizacji użyteczności publicznej.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wydział Zarządzania UŁ utrzymuje bliskie kontakty z naukowymi ośrodkami zagranicznymi w wielu krajach. Współpraca z zagranicznymi instytucjami edukacyjnymi odgrywa ważną rolę w rozwoju Wydziału Zarządzania, stwarza możliwość wymiany doświadczeń pomocnych zarówno w procesie dydaktycznym, ma także wpływ na podnoszenie potencjału naukowo-badawczego uczelni.

SZKOŁY

Zachęcamy do skorzystania z szerokiej oferty dla szkół, która obejmuje inicjatywy takie, jak: Uniwersytet Zawsze Otwarty, Drzwi Otwarte, Zdolny Uczeń Świetny Student, Noc Innowacji, Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki, lekcje w szkołach oraz Akademię Młodego Ekonomisty.

ORGANIZACJE, STOWARZYSZENIA, NGOS

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi współpracy z administracją publiczną, organizacjami studenckimi, stowarzyszeniami i organizacjami non-profit, a także ze szczegółami działalości Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania.

WEBINARY

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach online organizowanych przez Wydział Zarządzania UŁ.

SALE DO WYNAJĘCIA

Szeroki wybór nowoczesnych sal gwarantuje możliwość organizacji zarówno kameralnych spotkań i warsztatów, jak i wykładów, seminariów czy konferencji o znacznie większym zasięgu, adresowanych do różnorodnego grona odbiorców. Foyer na parterze, wewnętrzne patio (atrium) oraz przestronne korytarze, w których znaleźć się mogą stoiska promocyjne, pozwalają na realizację projektów o charakterze targowym i wystawienniczym (np. targów pracy, targów edukacyjnych), bankietów czy sesji zdjęciowych.

PATRONAT DZIEKANA WZ UŁ

Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ patronuje wydarzeniom naukowym, kulturalnym i społecznym. Patronatem Honorowym mogą być objęte przedsięwzięcia o szczególnej randze i znaczeniu dla Wydziału lub Uniwersytetu, a także dla nauki i kultury polskiej.

MEDIA

Zapraszamy przedstawicieli mediów do zapoznania się z profilami ekspertów Wydziału Zarządzania UŁ oraz korzystania z ich wiedzy i doświadczenia. Nasi specjaliści udzielają wypowiedzi lub wsparcia w zakresie komentarzy, opinii, prognoz branżowych, etc.

KONTAKT

Więcej informacji udziela:

Michał Wadzyński
e-mail: michal.wadzynski@uni.lodz.pl
tel. kom. 603 032 580

Sale do wynajęcia

Więcej informacji udziela:

Michał Wadzyński
e-mail: michal.wadzynski@uni.lodz.pl
tel. kom. 603 032 580

 

Praca, staże, praktyki
Praktyki studenckie


Więcej informacji udzielają:

dr hab. Beata Glinkowska-Krauze (praktyki studenckie)
e-mail: beata.glinkowska@uni.lodz.pl
tel. kom. 608 405 470
 

dr Olga Drynia
e-mail: promocja.wz@uni.lodz.pl
tel. kom. 601 083 996

Więcej informacji udziela:

Marta Górecka
Sekcja ds. promocji oferty edukacyjnej i monitorowania karier, pokój 117
e-mail: marta.gorecka@uni.lodz.pl
tel. kom. 504 606 860

Więcej informacji udziela:

Agnieszka Wołowiec
e-mail: agnieszka.wolowiec@uni.lodz.pl
tel kom. 601 082 770