TERMINARZ REKRUTACJI 2023/24

zgodnie z uchwałą Senatu UŁ nr 375 z dnia 24 czerwca 2022 r. (z późniejszymi zmianami)

Trwa rekrutacja na kierunek Zarządzanie miastem:

 1. Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej- do 11 września 2023
 2. Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku) - do 14 września 2023 
 3. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych - 15-20 września 2023 
 4. Składanie dokumentów - 21-22 września 2023
 5. Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 22 września 2023) - 25 września 2023
 6. Ogłoszenie list osób przyjętych na studia - 26 września 2023

*UWAGA: Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).

Trwa rekrutacja na kierunki Business and Digital Analytics, Business ManagementLogistyka w biznesie oraz Zarządzanie w administracji publicznej.

 1. Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej - do 11 września 2023
 2. Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku) - do 14 września 2023
 3. Egzamin/rozmowa kwalifikacyjna w przypadku kierunku Business and Digital Analytics oraz Business Management - 18-19 września 2023
 4. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych - 20 września 2023
 5. Składanie dokumentów - 21-22 września 2023
 6. Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 22 września 2023) - do 25 września 2023
 7. Ogłoszenie list osób przyjętych na studia - 26 września 2023

*UWAGA: Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).

 1. Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej - od 2 sierpnia do 8 września 2023
 2. Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku) - do 12 września 2023
 3. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych - do 14 września 2023
 4. Składanie dokumentów - od 15 września do 20 września 2023
 5. Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego –20.09.2023) - do 22 września 2023
 6. Ogłoszenie list osób przyjętych na studia - do 26 września 2023

*UWAGA: Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).