Plener malarski to wydarzenie cyklicznie realizowane na Wydziale Zarządzania od 2010 roku. Jest to otwarta impreza organizowana we współpracy z Zespołem Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi. Uczestnicy pleneru mają za zadanie ukazać w dowolnej formie plastycznej budynek Wydziału Zarządzania lub jego okolicę. Różnorodne pod względem formy i techniki wykonania prace są następnie oceniane przez jury, zaś zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody ufundowane przez Wydział Zarządzania i partnerów wydarzenia. 

Przykłady nagrodzonych prac z lat ubiegłych: