Jedną z ważniejszych inicjatyw edukacyjnych Wydziału Zarządzania UŁ jest organizacja klas patronackich, a także obejmowanie patronatem najciekawszych projektów szkolnych.

Projekt patronackiej klasy licealnej z programem rozszerzonym o elementy zarządzania rozpoczął się w listopadzie 2010 roku. Został wdrożony we współpracy z XV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Łodzi. Zajęcia dla klasy patronackiej były prowadzone przez trzy lata. Program obejmował trzy bloki tematyczne: pierwszy rozszerzający wiedzę o zarządzaniu, drugi kształtujący umiejętności menedżerskie oraz trzeci wzbogacający umiejętności językowe przyszłych adeptów zarządzania w biznesie. Projekt zebrał bardzo pozytywne opinie, zarówno ze strony pracowników Wydziału, jak również uczniów, rodziców oraz wychowawców. W 2015 roku rozpoczęto współpracę z XII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi w ramach klasy patronackiej, zaś od 2016 z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach. 

W 2019 roku Wydział Zarządzania UŁ objął patronatem projekt innowacji pedagogicznej pod hasłem Menadżer biznesu, organizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku. W ramach współpracy pracownicy Wydziału przeprowadzili zajęcia na temat giełdy, przedsiębiorczości, a także profesjonalnego wizerunku.

W 2021 roku Wydział Zarządzania UŁ objął patronatem XV edycję Dnia Przedsiębiorczości "Kreujmy swoją przyszłość", organizowaną przez XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi. W ramach współpracy przeprowadzono zajęcia na temat rewitalizacji miast, gentryfikacji oraz segregacji przestrzennje miast. Zwycięska klasa otrzymała nagrodę specjalną - zaproszonie do udziału w interaktywnej wycieczce po Łodzi.

Kontakt w sprawie patronatów: 
Marta Górecka
Dział Administracji i Komunikacji
Sekcja ds. promocji oferty edukacyjnej i monitorowania karier, pokój 117
E-mail: marta.gorecka@uni.lodz.pl