Zapraszamy nauczycieli szkół ponadpodstawowych do skorzystania z bezpłatnych lekcji z doradztwa zawodowego organizowanych dla uczniów szkół średnich w ramach autorskiego projektu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego „Drzwi do kariery”.

Warsztaty prowadzone są w ciągu roku szkolnego dla grup zorganizowanych po ustaleniu dogodnego terminu.

Zgłoszenia przyjmuje: 
Marta Górecka
Dział Administracji i Komunikacji
Sekcja ds. promocji i relacji z otoczeniem, pokój 105
E-mail: marta.gorecka@uni.lodz.pl

DORADZTWO ZAWODOWE - LISTA TEMATÓW

Rynku pracy wymagania – gotów jesteś na wyzwania? O pracy i kompetencjach kilka słów dla otwartych i ciekawskich głów…

W ramach spotkania opowiemy o kompetencjach i pracy w Łodzi, o tym co było, co jest i o tym, co nadchodzi. Zaprosimy na wędrówkę po dawnym mieście przemysłowym, współczesnym i „przyszłościowym”. Przedstawimy, jak zmieniały się wymagania rynku pracy, co umieli, co potrafią i co powinni za chwilę umieć Łodzianie. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się, co będzie miało największy wpływ na kształtowanie się rynku pracy w przyszłości i jakie kompetencje będą potrzebne pracownikom. 

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne
 

Wykreuj siebie. Nie daj się zaskoczyć. Bądź najlepszy. Udowodnij, że jesteś przygotowany do rozmowy kwalifikacyjnej i gotowy do przyszłej pracy. Praktyczne rady, wskazówki i zasady.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: wykład i warsztat
 

Tematem zajęć jest proces podejmowania decyzji, a także czynniki utrudniające i wydłużające ten proces. Podczas spotkania uczestnicy poznają techniki ułatwiające podejmowanie decyzji, będą także rozwiązywać testy i planować swoją drogę edukacyjną lub zawodową.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztat

Czym jest pasja i jakie jest jej znaczenie w procesie kształtowania kariery? W jaki sposób dokonać wyboru, by był trafny? Warsztat pozwala uświadomić sobie swoje zainteresowania i pasje w kontekście planowania drogi zawodowej, podpowiada, jak wykorzystać własne umiejętności i mocne strony w odkrywaniu pasji i rozbudzeniu swojego potencjału.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztaty

REKOMENDACJE

"Zajęcia z zakresu Doradztwa Zawodowego organizowane dla uczniów naszej szkoły przez specjalistów z Wydziału Zarządzania UŁ pozwoliły nam dostrzec odmienne, atrakcyjniejsze aspekty przedstawianych zagadnień. Szczególnie ważna dla uczniów była możliwość zetknięcia się z nowymi metodami rekrutacji i autoprezentacji przedstawianymi przez specjalistów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Mamy nadzieję na kontynuację i poszerzenie współpracy w przyszłości."
Jacek Malinowski - nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i historii w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi

"I LO w Bełchatowie gościło panią Annę Krasnovą – asystentkę Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego, która przeprowadziła z uczniami klas pierwszych i drugich zajęcia pt. „Kim jestem? Analiza własnej osobowości pod względem wyboru przyszłego zawodu”. Podczas zajęć uczniowie zostali zapoznani z wartością samoanalizy w procesie wyboru ścieżki kariery zawodowej. Pani Anna przeprowadziła testy predyspozycji zawodowych i omówiła wyniki względem wyboru zawodu i kierunku studiów. Zostały zaprezentowane również uczniom metody i narzędzia wykorzystywane do analizy własnej osobowości i wzmacniania poczucia własnej wartości. Zajęcia cieszyły sie dużym zainteresowaniem wśród uczniów, prowadzone były w sposób energiczny, interesujący i profesjonalny. Młodzież chętnie wykonywała powierzone im zadania, chcąc jak najwiecej dowiedzieć się jakie są ich predyspozycje zawodowe. Chętnie skorzystamy z kolejnych takich przeprowadoznych przez Państwa spotkań z młodzieżą w semestrze letnim."
Beata Duszyńska - nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie

"Odbyły się u nas w szkole warsztaty pt. "Autoprezentacja bez tajemnic" prowadzone przez p. Pawła Łuczaka. Warsztaty były bardzo ciekawą i praktyczną formą zajęć z doradztwa zawodowego. Młodzież bylł bardzo zaangażowana, a prowadzący z dużym poczuciem humoru przekazał treści zarówno teoretyczne, jak i praktyczne dotyczące autoprezentacji, mowy ciała podczas rozmowy kwalifikacyjnej czy egzaminu ustnego oraz pozytywnego wyrażenia siebie."
Blanka Kochańska - nauczyciel w I LO im. S. Żeromskiego w Ozorkowie