Przyjmując nowych studentów, kierujemy się zasadą równych praw i obowiązków. Oznacza to, że kandydaci z niepełnosprawnościami i/lub z chorobami przewlekłymi, którzy wiążą swoją przyszłość z Uniwersytetem Łódzkim, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej. Żeby wziąć udział w rekrutacji na Uniwersytet Łódzki, odwiedź nasz portal rekrutacyjny

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w procesie rekrutacji, zgłoś się do Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ.

Forma wsparcia ustalana jest indywidualnie i obejmuje, np.:

  • dostosowanie formy egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej (zamiana formy pisemnej na ustną lub ustnej na pisemną)
  • adaptacje materiałów egzaminacyjnych (np. druk powiększony, elektroniczna wersja)
  • możliwość korzystania ze specjalistycznego sprzętu wspierającego (np. klawiatury brajlowskiej, lupy powiększającej)
  • skorzystania z usług tłumacza migowego
  • skorzystania z usługi transportowej

W zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, możemy zaproponować Ci również inne formy wsparcia odpowiadające Twoim potrzebom.

Ważne! Akademickie Centrum Wsparcia UŁ nie prowadzi osobnej rekrutacji na studia dla kandydatów z niepełnosprawnościami. Za nabór wszystkich chętnych odpowiada Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w procesie rekrutacji, zgłoś się do Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ.


W tym celu należy:

· wypełnić wniosek 

· dostarczyć go do Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ w ciągu 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub przez e-mail. 


O podjętej decyzji i dalszych krokach poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie.


Kontakt:  
Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
ul. Pomorska 152  
91-404 Łódź  
T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
E: acw@uni.lodz.pl  

Pliki do pobrania

Każda osoba z niepełnosprawnością i/lub chorobą przewlekłą, która otrzymała już decyzję o przyjęciu na studia w UŁ i potrzebuje wsparcia w procesie studiowania, może zgłosić się do konsultanta edukacyjnego Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ (dagmara.michalowska.gudala@uni.lodz.pl lub agnieszka.kabzinska@uni.lodz.pl) w celu ustalenia zakresu i formy wsparcia.

Więcej informacji znajdziesz w Strefie Studenta.


Kontakt:  
Akademickie Centrum Wsparcia UŁ  
ul. Pomorska 152  
91-404 Łódź  
T: 42 665 51 65, 42 235 01 80  
E: acw@uni.lodz.pl