Programu „Zdolny uczeń – świetny student” ma na celu bezpośrednią współpracę nauczycieli akademickich z pojedynczymi uczniami. Skierowany jest do uczestników olimpiad przedmiotowych oraz uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce, wykazujących się sprecyzowanymi zainteresowaniami badawczymi.

WEŹ UDZIAŁ!

Zdolny uczeń - świetny student to program, do którego zapraszamy uczniów szkół średnich posiadających pasję badawczą i/lub sprecyzowane zainteresowania naukowe.

Dlaczego warto dołączyć? 

  • Pomagamy realizować pasje naukowe i poszerzać horyzony za sprawą stałej współpracy z naszymi naukowcami. Współpraca opiera się o regularne spotkania indywidualne – osobiste i on-line na zasadzie mistrz-uczeń. 

  • Umożliwiamy udział w wybranych, prowadzonych na naszej uczelni zajęciach i badaniach, a także seminariach dla młodych badaczy. 

  • Udostępniamy zasoby Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego dla uczestników programu. 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Zanim szkoła wyśle twoje zgłoszenie, zapoznaj się z ofertą tematyczną. Znajdziesz w niej bloki tematyczne zaproponowane przez poszczególne wydziały. Następnie wspólnie z nauczycielem przejdź procedurę rekrutacyjną (patrz schemat obok).  

Uwaga! Obowiązują limity przyjęć. W przypadku dużego zainteresowania tematem może decydować kolejność zgłoszeń.