ROZKŁAD ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM - STUDIA STACJONARNE (W PRZYGOTOWANIU)

► kierunek analityka biznesu »

► kierunek automatyzacja procesów biznesowych - BPA »

► kierunek Business Management »

► kierunek cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie »

► kierunek Digital Communication and Social Media for Management »

► kierunek finanse i inwestycje »

► kierunek logistyka »

► kierunek logistyka w biznesie »

► kierunek Management and Finance »

► kierunek marketing » 

► kierunek przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami »

► kierunek rachunkowość »

► kierunek rachunkowość i zarządzanie finansami »

► kierunek zarządzanie »

► kierunek zarządzanie biznesem » 

► kierunek zarządzanie miastem »

► kierunek zarządzanie w administracji publicznej » 

► kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi »

▪ Dla studiów stacjonarnych I stopnia zarezerwowane są środy w g.15.00-16.35
▪ Dla studiów stacjonarnych II stopnia zarezerwowane są poniedziałki w g.15.00-16.35
Promotor określa, w których zarezerwowanych dniach będą odbywały się zajęcia lub po konsultacji z
grupą seminaryjną ustala inne, dogodne dla wszystkich terminy realizacji seminariów.

ROZKŁAD ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM - STUDIA NIESTACJONARNE (W PRZYGOTOWANIU)

► grupa kierunków finanse i rachunkowość »
► grupa kierunków zarządzanie » 
► kierunek analityka biznesu »
► kierunek cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie »
► kierunek finanse i inwestycje »
► kierunek logistyka »
► kierunek logistyka w biznesie » 
► kierunek marketing » 
► kierunek rachunkowość » 
► kierunek rachunkowość i zarządzanie finansami »
► kierunek zarządzanie »
► kierunek zarządzanie biznesem »
► kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi »

Terminy zjazdów w semestrze letnim studiów niestacjonarnych I i II stopnia

 

Terminy seminariów:

▪ Dla studiów niestacjonarnych I stopnia (3 rok) zarezerwowane są wszystkie zjazdowe
niedziele w g.18.45-20.15
▪ Dla studiów niestacjonarnych II stopnia (2 rok) zarezerwowane są wszystkie zjazdowe
soboty w g.18.45-20.15
Promotor określa, w których zarezerwowanych dniach będą odbywały się zajęcia lub po
konsultacji z grupą seminaryjną ustala inne, dogodne dla wszystkich terminy realizacji
seminariów.