Pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego mogą zrzeszać się w ramach dwóch działających na uczelni związków zawodowych. Organizacje służą m.in. bezpłatną pomocą prawną, zniżkami na wizyty w kinach i teatrach, a także, w razie konieczności, wsparciem finansowym. Do związków mogą należeć także emerytowani pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego. 
 
Żeby przystąpić do związku, należy zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Łódzkiego lub ZNP UŁ.