VADEMECUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA UŁ

Uniwersytet Łódzki jest uczelnią publiczną, a więc zalicza się do sektora finansów publicznych.

Oznacza to, że wszystkie środki, jakimi dysponujemy, są środkami publicznymi, których wydawanie reguluje określona ustawa. Jeśli jesteś pracownikiem UŁ i chcesz dokonać zakupu za pomocą środków z budżetu uczelni, zapoznaj się z instrukcją zamieszczoną w Bazie Wiedzy Portalu Pracowniczego, która objaśnia krok po kroku, jak zrobić to zgodnie z polskim prawem.

KONTAKT

Dział Zakupów UŁ

ul. Narutowicza 68
90-136 Łódź

e-mail do kontaktu z Wykonawcami : przetargi@uni.lodz.pl
e-mail do kontaktu z pracownikami UŁ: bzp@uni.lodz.pl

Kierownik Działu Zakupów – Sebastian Rudziński (42) 635-43-53

Pracownicy jednostki:

Dariusz Błędowski (42) 635-43-20
Agnieszka Gałda-Stasiak (42) 635-50-80
Ewa Kikowska (42) 635-43-20
Katarzyna Kubsz (42) 635-43-25
Katarzyna Kardas (42) 635-40-71
Marta Smużyńska (42) 635-42-83
Ewa Walkowiak-Dziubich (42) 635-47-88
Andrzej Tazbir (42) 635-43-26
Lidia Wacławiak (42) 635-43-27
Marta Mariańska (42) 635-40-88
Łukasz Pawelczyk (42) 635-42-87
Patrycja Rosiak (42) 635-40-55

Dział Inwestycji i Remontów UŁ

ul. Narutowicza 68
90-136 Łódź

e-mail: diir@uni.lodz.pl

Kierownik - Krzysztof Michalak (42) 635 43 03
Z-ca Kierownika – Anna Sochala (42) 635 42 90
Z-ca Kierownika – Konrad Lewandowski (42) 635 43 16

 

Pracownicy jednostki:

Ewa Bernaś (42) 635 43 13
Adam Adrianowski ( 42) 635 43 29
Hanna Maćkowska (42) 635 43 06
Sławomir Jaroszczak (42) 635 43 12
Agnieszka Majcherczyk-Wicher (42) 635 43 02

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - DODATKOWE INFORMACJE

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte przez Uniwersytet Łódzki po 1 listopada 2019r. prowadzone za pomocą platformy zakupowej UŁ.

Informacje o archiwalnych postępowaniach przetargowych ogłoszonych przed 1 listopada 2019 r. publikowane są na stronie: Przetargi Biuletynu Informacji Publicznej UŁ.

Dodatkowo, zamówienia publiczne prowadzone przez UŁ o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ogłoszone po 1 października 2019 r. realizowane są przy użyciu platformy zakupowej.

Jeżeli jesteś pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego i chcesz dowiedzieć się jakie umowy przetargowe obowiązują w UŁ lub poznać obowiązujące procedury związane z zakupami dokonywanymi przez jednostki organizacyjne UŁ w trybach obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych, komplet informacji znajdziesz Bazie Wiedzy Pracownika w Portalu Pracowniczym.
 Informacje dotyczące postępowań z zakresu zamówień publicznych prowadzonych do 9 września 2017 roku dostępne są w archiwalnej wersji BIP UŁ.

 

TAGI: zamówienia publiczne, zamówienia publiczne na UŁ, PZP, przetargi, postępowania przetargowe zamówienia publiczne, zamówienia publiczne na UŁ, PZP, przetargi, postępowania przetargowe zamówienia publiczne, zamówienia publiczne na UŁ, PZP, przetargi, postępowania przetargowe zamówienia publiczne, zamówienia publiczne na UŁ, PZP, przetargi, postępowania przetargowe