Kierunek Automatyzacja Procesów Biznesowych (BPA) został oficjalnie przyjęty do Blue Prism Academia. To pierwszy kierunek w regionie i jeden z pierwszych kierunków w Polsce, który oferuje studentom praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia robotów oraz możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu.

BluePrism umożliwia automatyzowanie procesów przy użyciu technologii Robotic Process Automation (RPA). Jest jednym z najczęściej wykorzystywanych przez globalne firmy programów w projektach automatyzacyjnych.

Dzięki umiejętności pracy w BluePrism możesz rozwijać swoją karierę na następujących stanowiskach:

  • Administrator RPA
  • Analityk biznesowy
  • Analityk RPA
  • Developer RPA
  • Konsultant RPA
  • Kontroler robotów
  • Pasterz robotów (jeden z nowych zawodów na rynku pracy, związanych z rozwojem technologii cyfrowych)
  • Specjalista ds. automatyzacji procesów
  • Specjalista ds. obsługi procesów (np. procurement, supply chain, HR, itp.)
  • Specjalista ds. optymalizacji procesów biznesowych