Kierunek Logistyka otrzymał akredytację na zgodność ze standardami European Logistics Association. W efekcie procesu recenzji otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający, że program studiów na kierunku Logistyka jest zgodny w 91% ze standardem kwalifikacyjnym European Qualification Standards for Logistics Proffesionals - The European Logistics Association, począwszy od roku akademickiego 2018/2019.

Kierunek Logistyka oferuje dwie specjalności: zarządzanie łańcuchem dostaw oraz informatyka w logistyce. Program studiów został tak opracowany, aby odpowiadać na wymagania praktyki gospodarczej. 

WARUNKI KWALIFIKACJI EUROPEAN LOGISTICS ASSOCIATION DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UŁ

Studenci, którzy spełnią łącznie warunki:

 • ukończenie zarówno studiów I stopnia na kierunku Logistyka, jak i specjalności Zarządzanie łańcuchem na II stopniu tego kierunku,
 • uzyskanie średniej, co najmniej 4,0 z 20 przedmiotów objętych akredytacją,
 • wykazanie się stosowanym udokumentowanym doświadczeniem (2-letniej praktyki zawodowej na samodzielnym stanowisku w sektorze logistyki),

mają możliwość przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej w Instytucie Logistyki i Magazynowania, by uzyskać certyfikat European Junior Logistician.

Studenci, którzy spełnią łącznie warunki:

 • ukończenie zarówno studiów I stopnia na kierunku Logistyka, jak i specjalności Zarządzanie łańcuchem na II stopniu tego kierunku,
 • uzyskanie średniej, co najmniej 4,0 z 20 przedmiotów objętych akredytacją,
 • wykazanie się stosowanym udokumentowanym doświadczeniem (5-letniej praktyki zawodowej na stanowisku m enedżerskim w sektorze logistyki),

mają możliwość przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej w Instytucie Logistyki i Magazynowania, by uzyskać certyfikat European Senior Logistician.

Uwaga!

Akredytacja dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia I stopnia na kierunku Logistyka w r.a. 2018/2019 i będą dalej kontynuować naukę na II stopniu na specjalności Zarządzanie Łańcuchem Dostaw.
Wymagane jest zaliczenie pełnego cyklu studiów I i II stopienia wg nowego programu obowiązującego od pierwszego roku studiów w roku akademickim 2018/2019. Pierwsi absolwenci, którzy po warunku udokumentowania praktyki zawodowej mogliby ubiegać się o certyfikat ELA ukończą studia najwcześniej w 2023 roku.

LISTA PRZEDMIOTÓW OBJĘTYCH AKREDYTACJĄ

Studia I stopnia

 •     Podstawy działalności biznesowej
 •     Podstawy zarządzania
 •     Transport międzynarodowy i spedycja
 •     Zarządzanie projektami logistycznymi
 •     Logistyka dystrybucji
 •     Logistyka zaopatrzenia i produkcji
 •     Logistyka miejska i ekologistyka
 •     Rozwój umiejętności profesjonalnych
 •     Podstawy zarzadzania procesami operacyjnymi
 •     Wprowadzenie do finansów i rachunkowości
 •     Infrastruktura logistyczna w przedsiębiorstwie
 •     Podstawy marketingu

Studia II stopnia

 •     Systemy wspomagania i optymalizacji decyzji w logistyce
 •     Zarządzanie personelem w jednostkach logistycznych
 •     Zarządzanie relacjami z klientem
 •     Technologie w logistyce
 •     Doskonalenie procesów i produktów
 •     Zarzadzanie łańcuchem dostaw
 •     Zakupy
 •     Zarządzanie bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw

Informacji na temat akredytacji udziela:

mgr Jakub Brzeziński
asystent
Jednostka: Katedra Logistyki
Pokój: 123
Telefon: 663 633 494
jakub.brzezinski@uni.lodz.pl