Dzień Otwarty na Wydziale Zarządzania UŁ

Miejsce wydarzenia: Matejki 22/26, 90-237 Łódź
Czas: 08 kwietnia 2024 (poniedziałek) 10:00 - 14:00

To niepowtarzalna okazja, by bezpośrednio zapoznać się z ofertą studiów, spotkać się z Dziekanem i studentami naszego Wydziału, a także zobaczyć nasze wnętrza.

Podczas tego wydarzenia nie zabraknie niespodzianek dla przyszłych studentów WZ UŁ. Uczestnicy będą także mieli możliwość dowiedzieć się więcej o pełnej ofercie Uniwersytetu Łódzkiego. 

Program wydarzenia: 

10.00-11.30, Aula A, parter 

 • Krótki wykład Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ, dra hab. Tomasza Czapli, prof. UŁ 
 • Oferta studiów i quizy interaktywne z nagrodami 

11.30-12.30 

 • Warsztaty i wykłady dla chętnych: 
 1. Warsztat w j. angielskim “Design Thinking and my career in the AI era” 
 2. Warsztat „Jak i dla kogo zarządzamy miastem?” oraz „Czerwony jak cegła miasta poprzemysłowego czyli zarządzanie dziedzictwem kulturowym miasta” 
 3. Wykład „Czy pieniądze są sexy?” 
 4. Warsztat „Negocjacje” 
 5. Warsztat "Jak czarne łabędzie wpłynęły na globalne łańcuchy dostaw: praktyki przedsiębiorstw w obliczu pandemii SARS-CoV-2 i wojny na Ukrainie" 
 6. Warsztat „Grywalizacja – czyli jak wyglądają zajęcia z finansów” 
 7. Warsztat „Gentryfikacja – niezwykłość, najazd yuppies czy biednym wstęp wzbroniony?” 
 8. Wykład „Greenwashing a raportowanie biznesowe czyli jak afera Dieselgate wpłynęła na wyniki finansowe i reputację Volkswagena”

12.30-14.00 

 • Punkt informacyjny dziekanatu 
 • Stoiska studentów wszystkich kierunków WZ UŁ 
 • Stoisko z ofertą Uniwersytetu Łódzkiego 
 • Stoisko z doradztwem zawodowym 

 

Zapraszamy zorganizowane grupy oraz wszystkie chętne osoby.

Wymagana rejestracja – formularz zgłoszeniowy 


Szczegółowy opis oferowanych zajęć:

 1. Warsztat w j. angielskim “Design Thinking and my career in the AI era”, mgr Dominik Skowroński 
  The role of people in the organisations is changing due to the emergence of AI technologies. However, people can build a portfolio of competences that fits the demands of today. In order to do so one can begin with design thinking.
   
 2. Warsztat „Jak i dla kogo zarządzamy miastem?” oraz „Czerwony jak cegła miasta poprzemysłowego czyli zarządzanie dziedzictwem kulturowym miasta”, dr Magdalena Wiśniewska, dr Filip Moterski

  „Jak i dla kogo zarządzamy miastem?” 
  Zwyczajowo zarządzanie miastem to domena władzy publicznej. Współcześnie jednak na kształt otaczającej nas przestrzeni wpływa także społeczność lokalna. Spotkanie ma na celu przybliżyć uczestnikom rolę, jaką każdy może spełnić na rzecz swojej małej ojczyzny, a w szczególności pokazać, jak władza publiczna oddziałuje na nasze codzienne funkcjonowanie oraz czy i jak my możemy w tym uczestniczyć.

  „Czerwony jak cegła miasta poprzemysłowego czyli zarządzanie dziedzictwem kulturowym miasta”
  Współczesne miasta stoją przed wielkimi wyzwaniami. Niektóre, jak na przykład Łódź, chcą stawić im czoła przy wykorzystaniu unikalnych zasobów jakie posiadają. Dziedzictwo kulturowe, bo o nim mowa, a w łódzkim ujęciu dziedzictwo poprzemysłowe, gdy jest właściwie wykorzystane może stać się kartą przetargową. Celem spotkania jest zaznajomienie uczestników z problemem rewitalizacji oraz przedstawienie blasków i cieni tego procesu. 
   
 3. Wykład „Czy pieniądze są sexy?”, dr Marta Baraniak
  W trakcie wykładu poruszymy problem atrakcyjności z punktu widzenia bogactwa. Czym jest pieniądz? Jak określić wartość? Jak pieniądz zmienia postrzeganie świata? Czy ludzie zamożni są bardziej atrakcyjni? I czy wszystko kręci się wokół pieniądza? Na te i inne pytania odpowiemy podczas wykładu. 
   
 4. Warsztat „Negocjacje”, mgr Aneta Olejniczak
  Tematem przewodnim warsztatów będą techniki negocjacyjne, pomagające formułować przekonujące argumenty. Uczniowie będą mieli szansę w praktyce przetestować zdobyte umiejętności biorąc udział w scenkach sytuacyjnych.
   
 5. Warsztat "Jak czarne łabędzie wpłynęły na globalne łańcuchy dostaw: praktyki przedsiębiorstw w obliczu pandemii SARS-CoV-2 i wojny na Ukrainie", dr Jakub Brzeziński
  Warsztat w formie burzy mózgów i moderowanej dyskusji. Uczestnicy spotkania wspólnie zastanowią się nad tym, jak "czarne łabędzie" zmieniły rzeczywistość biznesową i gospodarczą w ostatnich latach. Przy wsparciu prowadzącego zidentyfikują najważniejsze praktyki w działalności przedsiębiorstw, usystematyzują je i odpowiedzą na pytanie: czy reakcje przedsiębiorstw na kryzysy ostatnich lat były trafne?
   
 6. Warsztat „Grywalizacja - czyli jak wyglądają zajęcia z finansów”, dr Justyna Bogołębska
  Zajęcia dotyczą finansów - wartości pieniądza w czasie. W drugiej części poznamy zasady grywalizacji na zajęciach - najważniejsze zadania, reguły i możliwe problemy.
   
 7. Warsztat „Gentryfikacja – niezwykłość, najazd yuppies czy biednym wstęp wzbroniony?”, dr hab. Justyna Danielewicz, prof. UŁdr Małgorzata Żak-Skwierczyńska
  Co łączy krakowski Kazimierz, warszawską Pragę, nowojorski Brooklyn oraz Księży Młyn w Łodzi? Wydaje się, że niewiele, jednak istnieje wyraźny, wspólny dla nich wszystkich mianownik, którym jest zjawisko gentryfikacji. Podczas zajęć poznamy istotę tego zjawiska i jego przejawy. Wspólnie zastanowimy się czy jest to proces pozytywny czy też może negatywny. Podczas zajęć zostaną wykorzystane narzędzia do interaktywnej komunikacji, które pozwolą w przyjemny sposób przyswajać nową wiedzę i aktywnie uczestniczyć w spotkaniu.
   
 8. Wykład „Greenwashing a raportowanie biznesowe czyli jak afera Dieselgate wpłynęła na wyniki finansowe i reputację Volkswagena”, dr hab. Ewa Śnieżek, prof. UŁ
  Współczesna rachunkowość to dziś nie tylko księgowania. To proces transparentnego przygotowania i efektywnego wykorzystania informacji finansowej i niefinansowej w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Spróbuj odnaleźć się w świecie skandali finansowych, kryzysów gospodarczych i konfliktów zbrojnych. Dowiedz się, w jaki sposób możesz uczestniczyć w ochronie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Odpowiedz na pytanie, dlaczego informacja biznesowa jest obecnie tak ważna.

 

Redakcja: Wydział Zarządzania UŁ

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Data i godziny wydarzenia: 08 kwietnia 2024 (poniedziałek) 10:00 - 14:00

 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB
 • ND