O KIERUNKU

Studia eCommerce prowadzone są przez doświadczonych wykładowców oraz praktyków i obejmują zagadnienia istotne dla uruchomienia i rozwoju działań handlowych w internecie. Partnerem kierunku jest firma Benhauer sp. z o.o., która jest producentem systemu SALESmanago Marketing Automation (salesmanago.pl), jednej z największych na świecie platform klasy marketing automation oraz systemu APPmanago (appmanago.pl) służącego do automatyzacji w kanale mobilnym.

Celem studiów jest:

 • przekazanie wiedzy na temat współczesnych założeń zarządzania w obszarze e-commerce i kierunków rozwoju,
 • rozwój umiejętności posługiwania się metodami, technikami i narzędziami w obszarze e-commerce i promocji on-line,
 • kształtowanie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem projektami e-commerce i ich promocją.

Po zakończeniu studiów absolwenci studiów uzyskają pogłębioną wiedzę oraz umiejętności z zakresu handlu w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia wyróżników gospodarki elektronicznej i zmian w niej zachodzących, tworzenia modeli i opracowywania strategii e-commerce oraz rozumienia zachowań konsumentów on-line. 
 
Uczestnicy studiów podyplomowych posiądą wiedzę w zakresie:

 • planowania strategicznego na potrzeby e-commerce, 
 • zarządzania projektami i procesami sprzedażowymi, logistycznymi i marketingowymi
 • projektowania i rozwoju serwisów internetowych
 • m-biznesu, 
 • myślenia projektowego, 
 • analityki biznesowej, 
 • marketingu internetowego oraz social media 
 • prawno-finansowych aspektów e-handlu. 
   

PROGRAM

[Semestr/Nazwa przedmiotu/Forma zajęć/Egzamin/Forma zaliczenia/Godziny/ECTS]

Semestr 1

 1. Biznes 4.0; Wykład Z; zaliczenie; 8; 1
 2. Modele i strategie e-commerce; Warsztaty; zaliczenie; 10; 2
 3. Zachowanie konsumenta online; Wykład P; egzamin; 8; 2
 4. Budowa i zarządzanie relacjami z klientami online; Warsztaty; zaliczenie; 12; 3
 5. Planowanie strategiczne w e-commerce; Wykład; P; Egzamin; 8; 2
 6. Design thinking w e-commerce; Warsztaty; zaliczenie; 8; 2
 7. Prawno-finansowe aspekty w e-commerce; Wykład Z; zaliczenie; 12; 1
 8. Zarządzanie projektami w e-commerce; Warsztaty; zaliczenie; ocena; 8; 2
 9. Projektowanie i programowanie serwisów e-commerce; Warsztaty; zaliczenie; 18; 4
 10. m-commerce; Wykład P; zaliczenie; 8; 2

Semestr 2

 1. Controlling i Business Intelligence; Warsztaty; zaliczenie; ocena; 10; 2
 2. Automatyzacja marketingu; Wykład P; zaliczenie; 10; 2
 3. Zarządzanie procesami, sprzedażą i logistyką; Warsztaty, zaliczenie; 15; 4
 4. Zarządzanie e-marketingiem; Wykład Z; zaliczenie; 15; 2
 5. Content i e-mail marketing; Warsztaty; zaliczenie; 10; 2
 6. Social media; Warsztaty; zaliczenie; 10; 2
 7. Seminarium; Warsztaty; zaliczenie; ocena; 10; 2
 8. Instrumenty finansowania transakcji handlowych w e-commerce (Trande Finance); Warsztaty; zaliczenie; ocena; 6; 1
   

Organizacja zajęć

Zjazdy odbywać się będą w soboty i niedziele w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26.
W przypadku zamknięcia uczelni w związku z zagrożeniem epidemicznym zajęcia realizowane będą zdalnie w trybie online z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Studia trwają od października 2022 r. do września 2023 r. i obejmują dwa semestry. Zajęcia kończą się w czerwcu 2023 r. Łącznie planowane jest 16 zjazdów.

WYKŁADOWCY

Adiunkt w Katedrze Marketingu. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu komunikacji marketingowej, Public Relations, Social Media i Influencer Marketing w tym autorka książki „Kreowanie wizerunku marki przy wykorzystaniu nowoczesnych form komunikacji marketingowej” (2016). Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w kreowaniu strategii komunikacyjnych marek i media relations. Dyrektor Działu PR&Marketingu w firmie farmaceutycznej MARINEX International. Na co dzień współpracuje z mediami jako ekspert z zakresu nowoczesnych form komunikacji. Trener i konsultant działań z obszaru Social Media, Marketingu i Public Relations.  

Pracownik Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego z ponad 15-letnim doświadczeniem dydaktycznym, zarówno akademickim jak i szkoleniowym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z komunikacją marketingową, w szczególności z wykorzystaniem niestandardowych działań w tym zakresie i w psychologii zachowań konsumentów. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego MarkeTEAM. W swojej pracy wykorzystuje nowoczesne, aktywne metody nauczania, w tym studia przypadków, symulacje biznesowe i nauczanie problemowe.

Adiunkt w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersystetu Łódzkiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół komunikacji oraz zarządzania marketingowo-logistycznego. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z wymienionej tematyki. Kierownik Podyplomowych Studiów “Zarządzanie procesami logistycznymi”.

Marketer z wieloletnim doświadczeniem; ekspert i doradca w obszarze nowych mediów, e-marketingu oraz strategii marketingowych; pracownik Uniwersytetu Łódzkiego; autor publikacji na temat wykorzystania marketingu internetowego w różnych branżach gospodarki.

Od 2003 roku wykłada na Wydziale Zarządzania UŁ łącząc pracę naukową i dydaktyczną z praktyką biznesową. Jej zainteresowania koncentrują się głównie na wykorzystaniu nowoczesnych technologii w obszarze marketingu i zarządzania. Zarządzała działami marketingu oraz business development m. in. dla MultiBank SA (obecnie mBank SA), Komfort SA, ŁARR SA, 38PR. Obecnie kieruje Akademickim Centrum Designu. Autorka i współautorka publikacji z obszaru problematyki e-commerce, digital marketing i kreowania wartości.

Dyrektor Centrum Mikser Inteligentnych Technologii (CMIT) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Pasjonuje ją wpływ technologii na zachowania człowieka (Homo cyber vs. Homo roboticus) oraz zakres i charakter interakcji między nim a technologią, w tym problematyka Digital Ethics. Była w grupie ekspertów zewnętrznych Ministerstwa Cyfryzacji zaangażowanych w prace nad przygotowaniem „Założeń do strategii AI w Polsce”, a w 2020 roku znalazła się wśród laureatek rankingu Perspektyw Top 15 Women in 5G. Jest ekspertem Instytutu Kościuszki, kluczowego think-tanku w tej części Europy, zajmującego się m.in. rozwojem społeczno-gospodarczym w ramach UE i NATO. Jest autorką (w części współautorką) ponad 60 publikacji wydanych zarówno w wydawnictwach polskich, jak i zagranicznych, w tym czasopismach branżowych skierowanych do praktyków. Aktywnie wspiera i propaguje kwestie roli transformacji cyfrowej i związanych z nią technologii w wymiarze biznesowym i społecznym.  
 
 

Zawodowo zajmuje się łączeniem technologii i biznesu w obszarach customer experience, digital transformation, e-Commerce oraz digital marketing. Aktualnie związana z PwC, gdzie zajmuje się doradztwem biznesowo-technologicznym. Wcześniej zdobywała doświadczenie w Atos Polska, Agora SA i Benefit Systems SA. Jest fanką Customer Effort Score i wierzy w moc produktu. Współautorka książki „Biblia e-biznesu 2. Nowy Testament”.
Prywatnie: internet native, instagram foodie, cat&dog keeper.
więcej: www.linkedin.com/in/iwislocka/

Pierwsze kroki zawodowe w branży IT stawiał pracując przy powstaniu mBanku w 2000 roku. Od tego czasu projektował i dostarczał rozwiązania portalowe oraz ecommerce dla takich marek jak Generali, Provident, Raiffeisen, Komfort, Rossmann, Siemens, LOT oraz Polkomtel i Cyfrowy Polsat. Aktualnie doradza i projektuje systemy ecommerce, selfcare oraz marketing automation dla firm działających na rynku konsumenckim w sektorach takich jak telekomunikacja, handel oraz dostawcy energii. W wolnym czasie pływa na kitesurfingu.

Pasjonat strategii rozwoju przedsiębiorstw, efektywności, wskaźników oraz ich wykorzystania w praktyce. Od kilkunastu lat skutecznie opracowuje i wdraża praktyczne rozwiązania z zakresu zarządzania i marketingu internetowego dla przedsiębiorstw w kraju i za granicą. Współpracował m.in. z firmami takimi jak: Siemens, JTI, Masterlease, Dermedic, Gameta, Salve czy  ZAP Sznajder Batterien. Właściciel firmy EVILLAGE.PL, członek zarządu spółek prawa handlowego, były żołnierz zawodowy. W wolnym czasie pasjonat sportów wyczynowych i podroży.

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do:

 • osób, które chcą rozwinąć swoją dotychczasową działalność handlową w internecie lub wprowadzić tradycyjne sklepy do rzeczywistości wirtualnej,
 • właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw,
 • menedżerów i pracowników działów eCommerce,  
 • osób zainteresowanych problematyką eCommerce oraz poszerzeniem wiedzy z tego zakresu.

REKRUTACJA

Rejestracja elektroniczna na studia trwa od 20 czerwca do 30 września 2022 r.

Wymagane jest złożenie odpowiednich dokumentów w wyznaczonym terminie oraz przejście przez Kandydata wszystkich etapów rejestracji elektronicznej. Zapisz się online >> >>

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 15 osób.

Wymagane dokumenty

Szanowni Państwo, w związku z brakiem możliwości osobistego złożenia dokumentów na studia podyplomowe w budynku Wydziału Zarządzania wynikającego z sytuacji epidemicznej w kraju, prosimy o ich przesłanie tradycyjną pocztą listem poleconym na dane sekretariatu odpowiedzialnego za obsługę danego kierunku.

Opłaty

Koszt uczestnictwa w studiach to 4900 PLN. Płatności za uczestnictwo w studiach będą miały miejsce w czterech transzach:

 • pierwsza transza, w wysokości 1225 PLN, płatna przy zapisach na studia, tj. do 31 października,
 • druga, w wysokości 1225 PLN – do 30 listopada,
 • trzecia, w wysokości 1225 PLN – do 30 stycznia,
 • czwarta, w wysokości 1225 PLN – do 30 kwietnia.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia oraz dokonanie opłat w wymaganej wysokości. Płatności dokonujemy na indywidualny numer konta, który otrzymają państwo wraz z decyzją o przyjęciu wysłaną drogą pocztową.

Informacja telefoniczna i mailowa udzielana jest w godzinach pracy sekretariatu. 
Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 16 osób.

Dodatkowo do pobrania

KONTAKT

Sekretariat studiów:
Aleksandra Twardowska
90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26, pok. 236, II piętro
E-mail: km.wz@uni.lodz.pl
Tel.: 0 42 635 52 05
wtorki i czwartki, godz. 09:00-13:00

Kierownik Studiów
dr hab. Anna Łaszkiewicz 
Katedra Marketingu
pokój 231, II piętro
Tel. 42 6355069
E-mail: anna.laszkiewicz@uni.lodz.pl