O STUDIACH

Program dostarcza wszystkich kluczowych umiejętności, które pozwalają na efektywną pracę w zawodzie trenera biznesu i rozwoju osobistego. Pozwala poznać podstawowe zasady pracy z grupą szkoleniową, które mają wpływ na efektywność procesu uczenia oraz nabyć umiejętność tworzenia programów szkoleń. Wyposaża w narzędzia niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i poprowadzenia atrakcyjnego szkolenia oraz zmierzenia jego efektywności.

Celem studiów jest dostarczenie pełnej i zintegrowanej wiedzy oraz umiejętności pozwalających słuchaczom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód trenera. Rozwijają one kompetencje trenerskie u praktyków oraz dają gruntowne przygotowanie osobom, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w tym zawodzie lub mają takie plany. Doskonalą kompetencje w odniesieniu do analizy potrzeb szkoleniowych, projektowania i prowadzenia szkoleń, ich ewaluacji, świadomości procesu grupowego oraz koncepcji psychologicznych i biznesowych.

PROGRAM

Program studiów obejmuje zagadnienia:

 1. Trening interpersonalny
 2. Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych
 3. Ewaluacja szkoleń
 4. Projektowanie szkoleń
 5. Autoprezentacja w pracy trenera
 6. Rola trenera w organizacji oraz obszary kompetencji trenera – wprowadzenie
 7. Rozwój kompetencji trenerskich
 8. Komunikacja trenera w procesie szkoleniowym
 9. Warsztat procesu grupowego, Koncepcje psychologiczne wyznaczające standardy pracy z małymi grupami
 10. Zarządzanie zmianą
 11. Kultura organizacyjna
 12. Trening twórczości
 13. Przegląd koncepcji zarządzania i rozwoju organizacji
 14. Prowadzenie zajęć - narzędzia pracy trenerskiej
 15. Prowadzenie zajęć - sytuacje trudne w pracy trenera
 16. Inteligencja Emocjonalna (EQ) w pracy trenera
 17. Zarządzanie sobą, zarządzanie grupą
 18. Wypalenie zawodowe
 19. Projektowanie własnego szkolenia
 20. Szkolenia pokazowe – etiudy zaliczeniowe uczestników – warsztat i sesja informacji zwrotnych

Grono wykładowców stanowić będą trenerzy JAK-MARKETING DIALOG – firmy szkoleniowej, specjalizującej się w kompleksowej edukacji trenerów biznesu - praktycy biznesowi, psychologowie i pedagodzy z wieloletnim stażem trenerskim, oraz pracownicy naukowi i dydaktyczni Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego specjalizujący się w zagadnieniach teoretycznych i praktycznych będących podstawą merytoryczną studiów.


Organizacja zajęć

 • studia trwają dwa semestry 220 godzin (60 ECTS)
 • studia rozpoczynają się w październiku 2024 r. i kończą się w czerwcu 2025 r.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.


Świadectwo ukończenia studiów

Po odbyciu zajęć przewidzianych programem studiów oraz uzyskaniu wszystkich wymaganych zaliczeń, słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (z godłem państwowym) oraz certyfikat potwierdzenia kompetencji trenerskich według metodologii JAK-MD.


Terminarz zjazdów >> >> pobierz harmonogram

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do:

 • menedżerów zajmujących się szkoleniami oraz rozwojem pracowników,
 • pracowników działów szkoleń,
 • wewnętrznych lub samodzielnych trenerów i szkoleniowców,
 • pracowników firm szkoleniowych,
 • nauczycieli,
 • wykładowców akademickich,
 • osób pragnących rozpocząć wykonywanie profesji trenera w sposób świadomy i odpowiedzialny.

REKRUTACJA

Rejestracja elektroniczna na studia trwa od 17 czerwca do 30 września 2024 r.

Wymagane jest złożenie odpowiednich dokumentów w wyznaczonym terminie oraz przejście przez Kandydata wszystkich etapów rejestracji elektronicznej. Zapisz się online >> >>


Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 15 osób.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Czesne wynosi 6500,00 zł za cały program.

Płatności za uczestnictwo w studiach będą miały miejsce w dwóch ratach:

•    I rata 
•    II rata 

Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 15 osób.

UWAGA! Posiadacze Karty Absolwenta UŁ mogą skorzystać z 10% rabatu!
Szczegóły odnajdziecie Państwo na stronie STREFA ABSOLWENTA (lodz.pl).

 

KONTAKT

Kierownik studiów
dr Małgorzata Kołodziejczak
Katedra Zarządzania UŁ
pokój 312
e-mail: malgorzata.kolodziejczak@uni.lodz.pl
tel. 42 635 51 67

Koordynator Studiów:
Katarzyna Kasicka
Katedra Zarządzania UŁ
pokój 337
e-mail: kz.wz@uni.lodz.pl 
tel. 42 635 52 34

Dane kontaktowe
Wszelkich informacji dotyczących procesu i organizacji studiów udzielają:

Agnieszka Grys oraz Katarzyna Kasicka

Po godz. 15.30 oraz w weekendy kontakt pod numerem telefonu 502 514 765 – Agnieszka Grys