SEMINARIUM METODOLOGICZNE „SYSTEMATYCZNY PRZEGLĄD LITERATURY W NAUKACH O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI”

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, ŁÓDŹ (MS TEAMS), 12.10.2023

W dniu 12.10.2023 Centrum „BizResearch” zorganizowało seminarium metodologiczne pt. „Systematyczny przegląd literatury w naukach o zarządzaniu i jakości”. Celem spotkania było omówienie założeń systematycznego przeglądu literatury oraz jego użyteczności i zasad wykorzystania w naukach o zarządzaniu i jakości. W dyskusji wzięli udział Eksperci z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie:

Prof. dr hab. Wojciech Czakon
Dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ

W swoich wypowiedziach zwrócili oni uwagę na znaczenie systematycznego przeglądu literatury w pracach badawczych prowadzonych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, a także  omówili, jak poprawnie przeprowadzać SLR oraz jakie są najważniejsze zalecenia metodologiczne w tym zakresie. Prelegenci wskazali również najczęściej popełniane błędy oraz wyzwania SLR zarówno w przypadku przygotowywania się do awansów naukowych, jak również opracowywania publikacji naukowych. W końcowej części spotkania uczestnicy mieli możliwość zadania ekspertom własnych pytań, które adresowały ich szczegółowe wątpliwości związane z wykorzystaniem systematycznego przeglądu literatury w naukach o zarządzaniu i jakości.
W spotkaniu wzięły udział łącznie 254 osoby z ponad 40 ośrodków naukowych z całej Polski. Bardzo dziękujemy Ekspertom i wszystkim uczestnikom! Serdecznie zapraszamy na kolejne seminaria metodologiczne organizowane przez Centrum „BizResearch”.

Seminarium metodologiczne „Systematyczny przegląd literatury w naukach o zarządzaniu i jakości” - zapis spotkania


[Obejrzyj w serwisie YouTube]

Prezentacja dr hab. Reginy Lenart-Gansiniec, prof. UJ

2023_Seminarium_SLR_prof_Regina_Lenart-Gansiniec

[Pobierz prezentację]