PUBLIKACJE PRZYGOTOWANE NA PODSTAWIE BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH CENTRUM "BIZRESEARCH.PL"

PublikacjaMatejun M., Dylematy etyczne w pracach badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, [w:] Kołodziejczak M., Bednarska-Wnuk I., Świątek-Barylska I. (red.), Metody i techniki zarządzania. Inspiracje dla teorii i praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, s. 11-27.
[Pobierz publikację]

 

PublikacjaKozłowski R., Matejun M., Sub-disciplines in management sciences: Review of classifications in Polish and worldwide research practice, „International Journal of Contemporary Management”, nr 17(1)/2018, s. 137-156.
[Pobierz publikację]