Centrum Metodologii Badań w Naukach o Zarządzaniu i Jakości "BizResearch”
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

www.bizresearch.pl

 
tel. 609 886 711 (Marek Matejun)