Centrum "BizResearch.pl" umożliwia prowadzenie stron projektów badawczych realizowanych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

 

Dotychczasowe realizacje:

 

Logo

2020 "Opportunity-based approach to innovation management in small business"
Projekt badawczy realizowany we współpracy Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Przedsiębiorczości i Prawa z Czech

 

Logo

2020 "Zdalne nauczanie jako zmiana organizacyjna"
Projekt badawczy realizowany na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Logo

"Praktyki green HR a wielopoziomowe zarządzanie wynikami organizacji"
Projekt badawczy realizowany na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego