ROZKŁAD ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM - STUDIA STACJONARNE

▪ Dla studiów stacjonarnych I stopnia zarezerwowane są środy w g.15.00-16.35
▪ Dla studiów stacjonarnych II stopnia zarezerwowane są poniedziałki w g.15.00-16.35
Promotor określa, w których zarezerwowanych dniach będą odbywały się zajęcia lub po konsultacji z
grupą seminaryjną ustala inne, dogodne dla wszystkich terminy realizacji seminariów.

ROZKŁAD ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM - STUDIA NIESTACJONARNE

Terminy zjazdów w semestrze letnim studiów niestacjonarnych I i II stopnia

 

Terminy seminariów:

▪ Dla studiów niestacjonarnych I stopnia (3 rok) zarezerwowane są wszystkie zjazdowe
niedziele w g.18.45-20.15
▪ Dla studiów niestacjonarnych II stopnia (2 rok) zarezerwowane są wszystkie zjazdowe
soboty w g.18.45-20.15
Promotor określa, w których zarezerwowanych dniach będą odbywały się zajęcia lub po
konsultacji z grupą seminaryjną ustala inne, dogodne dla wszystkich terminy realizacji
seminariów.