Katedra od początku swego powstania prowadzi badania związane z zastosowaniem informatyki w organizacjach i przedsiębiorstwach. Badania te były współfinansowane przez Komitet Badań Naukowych. Obecnie prowadzimy współpracę z europejskimi uniwersytetami w programach międzynarodowych. Wyniki prowadzonych badań są podstawą do uzyskania stopni naukowych, a ponadto są publikowane w materiałach konferencyjnych, artykułach i monografiach.

Katedra prowadzi badania w dwóch głównych obszarach:

Narzędzia informatyki w społeczeństwie informacyjnym w kreowaniu zrównoważonego rozwoju

Celem badań jest:

 • identyfikacja procesów transformacji cyfrowej inteligentnych i zrównoważonych organizacji oraz jednostek administracji publicznej
 • określenie kierunków rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych związanych z ideą Smart: Smart home, Smart building i Smart city i udziału w nich nowoczesnych narzędzi informatyki: chmury obliczeniowej, Internetu Rzeczy, analiz Big Data,
 • analiza możliwości zastosowania metodyk zarządzania projektami, które wspierają strategię zrównoważonego rozwoju (PRISM) do zarządzania innowacyjnymi projektami ICT.

Rozwój usług informatycznych i technologii IT w organizacjach opartych na wiedzy

Celem badań jest:

 • analiza zastosowania technologii informacyjnych w organizacjach i jej wpływ na transformację cyfrową biznesu,
 • identyfikacja wpływu chmury obliczeniowej na rozwój ICT w polskich organizacjach,
 • identyfikacja i weryfikacja możliwości wykorzystania rozwiązań zarządzania danymi w biznesie,
 • identyfikacja i weryfikacja istniejących standardów bezpieczeństwa danych w rozwoju Internetu Rzeczy,
 • określenie kierunków i stanu rozwoju standardów bezpieczeństwa i ochrony informacji,
 • identyfikacja zagrożeń technologicznych i społecznych rozwiązań Big Data,
 • identyfikacja i ocena obszarów wykorzystania technologii VR i AR w organizacji,
 • analiza wpływu nowoczesnych technologii – VR, AR i chmury obliczeniowej na architekturę danych w organizacji.

Informacje o prowadzonych obecnie projektach badawczych dostępne są na podstronie projekty.