Pracownicy zakładu Analizy Danych i Systemów Inteligentnych zajmują się analizą danych oraz analizą, modelowaniem i symulacją procesów biznesowych dla różnych przedsiębiorstw i obszarów cyfrowego biznesu. Także włączaniem rozwiązań chmurowych, sztucznych sieci neuronowych, algorytmów genetycznych, algorytmów wyszukiwania w zasobach internetowych i zastosowaniach aplikacyjnych.

Pracownicy zakładu wykonują także ekspertyzy dla projektowania biznesowych aspektów systemów informatycznych zarządzania.

Profesor Jerzy S. Zieliński, opiekun naukowy i dydaktyczny wielu prac oraz poprzedni kierownik Katedry Informatyki,
był inicjatorem prac nad sztuczną inteligencją oraz systemami i aplikacjami biznesowymi dla energetyki od wczesnych
lat 1990 tych. Jako pierwszy zainicjował wykłady zastosowań systemów ekspertowych w zarządzaniu.

Członkowie zespołu:

dr hab. Bożena Matusiak, prof. UŁ – Kierownik zakładu
dr hab. Witold Bartkiewicz
dr Jolanta Bieńkowska

dr inż. Cezary Bolek
dr Piotr Czerwonka