KATEDRA INFORMATYKI

Godło narodowe
KATEDRA INFORMATYKI

Zanim staniesz się zbyt oczarowany ślicznymi gadżetami i hipnotyzującymi obrazami wideo,
pozwól, że przypomnę Ci, że informacja to nie wiedza,
wiedza to nie mądrość, a mądrość to nie przewidywanie.
Każda wyrasta z kolejnej, a 
potrzebujemy ich wszystkich

– Arthur C. Clarke

KATEDRA INFORMATYKI

Katedra Informatyki wywodzi się z Zakładu Organizacji Przetwarzania Danych Instytutu Organizacji i Zarządzania, który został utworzony na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w 1971 roku. W 1981 roku zakład wyodrębnił się z Instytutu i przekształcił w Katedrę Informatyki. Organizatorem i kierownikiem Zakładu, a potem Katedry był Profesor dr hab. Józef Szczepaniak, który pełnił tę funkcję do 1989 roku.

Od 1994 roku Katedra Informatyki jest częścią Wydziału Zarządzania, którego była współzałożycielem.

Kierowania Katedrą w kolejnych latach do 2016 roku  (z przerwą w latach 2004-2007) podjął się Profesor dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński. W latach 2004-2007 kierownikiem Katedry była dr hab. Gabriela Idzikowska, prof. nadzw. UŁ, która od 1 października 2009 przeszła na emeryturę, ale nadal z nami współpracuje. Obecnie, od 2016 roku, funkcję kierownika sprawuje dr hab. Anna Pamuła, prof. UŁ.

Struktura organizacyjna Katedry obejmuje dwa Zakłady:

Zakład Zarządzania IT i Rozwoju Usług Informatycznych
Zakład Analizy Danych i Systemów Inteligentnych