VII Konferencja Informatyka w Zarządzaniu (IwZ) 2021

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań nad wykorzystaniem systemów i technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania w organizacjach biznesowych i publicznych. W tym roku Konferencja odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2021 r., na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.