CENTRUM STUDIÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Godło narodowe
CENTRUM STUDIÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

O CENTRUM

Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju działa na Wydziale Zarządzania UŁ od 2019 roku
Celem działania Centrum jest rozwój i wymiana wiedzy, doświadczeń, wyników badań oraz promowanie i prowadzenie studiów dotyczących nowych trendów, dynamiki zmian oraz poziomu aktywności różnego typu organizacji dla realizacji Zrównoważonego Rozwoju w aspektach ekonomicznym, środowiskowym i społecznym.

Centrum podejmuje również szereg działań ukierunkowanych na wdrażanie i propagowanie idei Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Zarządzania oraz na całym Uniwersytecie Łódzkim.

Kierownik Centrum: Dr hab. Bożena Ewa Matusiak, Prof. UŁ

Szczegółowe cele działalności Centrum obejmują:

  • działalność naukowo-badawczą w zakresie Zrównoważonego Rozwoju w różnych rodzajach organizacji oraz upowszechnianie jej wyników w kraju i zagranicą,
  • kształtowanie kompetencji związanych z zagadnieniami i narzędziami Zrównoważonego Rozwoju w biznesie i w życiu pozazawodowym,
  • upowszechnianie i popularyzację wiedzy oraz dobrych praktyk dotyczących Zrównoważonego Rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu,
  • promowanie Wydziału Zarządzania i Uniwersytetu Łódzkiego jako partnerów społecznie odpowiedzialnych.
     

NASZE CELE

Dwie dłonie, na jednej rośnie roślina , na drugiej przezroczysta kula

Aby realizować swoje cele Centrum podejmuje określone działania:

  • naukowo-badawcze, np. projekty badawcze, publikacje naukowe, udział w konferencjach naukowych, organizacja wydarzeń naukowych i branżowych,
  • integracyjne, w szczególności wymianę doświadczeń oraz dzielenie się wiedzą w środowisku akademickim i społeczno-gospodarczym,
  • promocyjne, w szczególności prezentację dobrych praktyk działań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. organizację debat i seminariów oraz opracowywanie raportów specjalistycznych,
  • edukacyjne, poprzez popularyzację działań, wiedzy oraz praktyki na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.