"Uczelnie wyższe wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju" – II Konferencja UŁ

Miejsce wydarzenia: Online
Czas: 09 kwietnia 2024 (wtorek) 09:00 - 21:00

Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ, dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ, Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju działające na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Akademicka Sieć Współpracy P2P dla SDG (U2SDG) oraz The Polish Chapter of PRME serdecznie zapraszają Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Uczelnie wyższe wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”. Honorowy patronat nad Konferencją objęła JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Pani Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska. Konferencja odbędzie się 9 kwietnia 2024 roku w formule zdalnej w systemie MS Teams.

 

PRME

Celem konferencji jest prezentacja działań i dobrych praktyk organizacyjnych oraz wyników badań naukowych prowadzonych na uczelniach wyższych w obszarze realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Wydarzenie to przyczyni się do wymiany wiedzy, poglądów, podejmowania współpracy w zakresie realizacji projektów badawczych oraz przygotowywania publikacji naukowych. Będzie również znakomitą okazją do integracji środowiska akademickiego oraz szerszej dyskusji na temat aktualnej i perspektywicznej roli uczelni wyższych w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości.

W ramach konferencji planujemy zorganizować sesję plenarną, w trakcie której przedstawiciele wiodących uczelni w Polsce zaprezentują swoje osiągnięcia w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy spotkania będą mieli także możliwość przedstawienia wyników własnych prac badawczych w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz wzięcia udziału w sesji warsztatowej na temat publikowania w wiodących czasopismach naukowych.

W imieniu organizatorów i Rady Naukowej serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu, które odbędzie się 09 kwietnia 2024 w formule on-line w systemie MS Teams.

Zgłoszenie udziału

Możliwe są dwie formuły udziału w Konferencji:

 • Udział w roli prelegenta (z wystąpieniem/prezentacją 15 min.)
 • Udział w roli słuchacza/dyskutanta (bez wystąpienia/prezentacji)

Udział w konferencji niezależnie od wybranej formuły jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swojego udziału poprzez formularz elektroniczny w systemie Google Forms do dnia 29.02.2024 r.

Formularz zgłoszenia na konferencję

Rada Naukowa Konferencji

 • Dr hab. Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ – Przewodnicząca Rady Naukowej
 • Dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Beata Detyna, Prof. ANS – Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
 • Dr hab. Agnieszka Domańska, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dr hab. Dominik Drzazga – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Bogdan Gregor – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. inż. Andrzej Marcinkowski, prof. PŁ – Politechnika Łódzka
 • Dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr Marta Moczulska – Uniwersytet Zielonogórski
 • Dr Joanna Morawska-Jancelewicz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG – Uniwersytet Gdański
 • Dr hab. Wojciech A. Nowak, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr Agnieszka Orankiewicz – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Anna Pamuła, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Marcin Ratajczak, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr hab. Boleslaw Rok, prof. ALK - Akademia Leona Koźmińskiego
 • Dr hab. Jarosław Ropęga, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr Izabela Różańska-Bińczyk – Uniwersytet Łódzki
 • Dr Agata Rudnicka – Uniwersytet Łódzki
 • Dr Monika Sady – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. PWR – Politechnika Wrocławska
 • Dr hab. Dariusz Trzmielak, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Mikołaj Turzyński, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Grzegorz Urbanek – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Maciej Urbaniak – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Ewa Walińska – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Halina Waniak-Michalak, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE–  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dr hab. Katarzyna Wojtaszczyk, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr Barbara Wyrzykowska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Mariola Zalewska – Uniwersytet Warszawski
 • Dr inż. Bożydar Ziółkowski – Politechnika Rzeszowska

Termin i miejsce Konferencji

Konferencja odbędzie się 09 kwietnia 2024 r. w formule on-line w systemie MS Teams.
Link do konferencji zostanie przekazany uczestnikom mailowo w terminie późniejszym.

Ramowy program konferencji

9.00 - 9.30 Otwarcie konferencji
9.30 - 11.30 Sesja I – Dobre przykłady działań na rzecz zrównoważonego rozwoju na uczelniach wyższych
11.30 - 11.45 Przerwa
11.45 - 13.15 Sesja II – Wyniki badań w obszarze zrównoważonego rozwoju prowadzonych na uczelniach wyższych - część 1
13.15 - 13.30 Przerwa
13.30 - 15.00 Sesja III – Wyniki badań w obszarze zrównoważonego rozwoju prowadzonych na uczelniach wyższych - część 2
15.00 - 15.15 Podsumowanie prezentacji wyników badań
15.15 - 15.30 Przerwa
15.30 - 17.00 Sesja warsztatowa dla autorów/badaczy pragnących publikować w wysoko punktowanych czasopismach naukowych. Organizator: Polski Oddział PRME. Warsztaty są częścią międzynarodowego programu PRME World Tour Research Paper Development Program 2022-2024

W imieniu Polskiego Oddziału PRME oraz Zakładu Międzynarodowej Polityki Ekonomicznej SGH serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach dla autorów pragnących opublikować artykuł w wybranym z następujących czasopism: Business & Society (lista MNiSW 2024, 140 pkt, Impact Factor 7,792), Journal of Business Ethics (lista MNiSW 2024, 140 pkt, Impact Factor 6,331) and Economics and Environment/Ekonomia i Środowisko (lista MNiSW 2024, 100 pkt). Warsztaty są częścią międzynarodowego programu World Tour Research Development Program organizowanego przez PRME. Po przesłaniu swojego artykułu naukowego będzie można uzyskać ocenę doświadczonych wydawców i redaktorów ww. czasopism co do jego potencjału publikacyjnego oraz porady w kwestii jego udoskonalenia/poprawy etc. (tj. w procesie przedrecenzyjnym). Projekt skierowany jest zwłaszcza do młodych pracowników naukowych, mniej doświadczonych badaczy czy doktorantów. Natomiast jest otwarty dla każdego, kto chciałby skorzystać z tego rodzaju wsparcia mentoringowego i uzyskać potrzebne punkty za publikację.     

Aby w pełni uczestniczyć w tych warsztatach prosimy o przesłanie swojego artykułu do konsultacji merytorycznej z wydawcami czasopism. Termin nadsyłania artykułów upływa 31 marca 2024 roku. Prosimy o przesyłanie prac na adres: polandWTRP@sgh.waw.pl z tytułem wiadomości: „PRME World Tour Research Paper Development Poland”.

Zgłoszenie może należeć do jednej z trzech kategorii:
a) rozszerzony abstract
b) artykuł w przygotowaniu;
b) artykuł gotowy do przesłania do czasopisma;

Artykuły mogą mieć łączną długość od 3 000 do 10 000 słów, w tym przypisy.
Zapraszamy do nadsyłania prac w języku polskim i angielskim. Dla tekstów napisanych w obu językach zostaną utworzone grupy mentorskie.

W załączeniu zaproszenie na sesję warsztatową ze wszystkimi szczegółami.

20.00 – 21.00: Wieczorny networking

Szczegółowy program konferencji zostanie przekazany uczestnikom mailowo w terminie późniejszym.

 

Komitet organizacyjny i kontakt

W prace nad organizacją Konferencji zaangażowani są członkowie Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju oraz Akademickiej Sieci Współpracy P2P dla SDG (U2SDG).

Kontakt do organizatorów: dr hab. Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ
Tel. 609 941 647 | Mail: bozena.matusiak@uni.lodz.pl

 

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Online

Data i godziny wydarzenia: 09 kwietnia 2024 (wtorek) 09:00 - 21:00

"monthViewContentUid" constant not set