AKADEMICKA SIEĆ WSPÓŁPRACY P2P DLA SDG (U2SDG)

Rysunek

Akademicka Sieć Współpracy P2P dla SDG (U2SDG) działa od kwietnia 2022 roku i stanowi nieformalną grupę naukowców zainteresowanych problematyką zrównoważonego rozwoju. Spotykamy się co miesiąc na MS Teams, aby wymieniać się wiedzą, energią, doświadczeniami i wspólnie inspirować się do dalszych działań.

Spotkania i dyskusje w ramach Sieci prowadzimy w formule nieformalnej "na Ty"

Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do nas!

Aby dołączyć do Sieci napisz maila na adres: bozena.matusiak@uni.lodz.pl

Historia spotkań Sieci U2SDG:

09.11.2023

 • goścmi spotkania były Marta Moczulska z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Edyta Spodarczyk z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, które przedstawiły prezentację pt. „Działania uczelni odpowiedzialnej wobec interesariuszy wewnętrznych. Perspektywa nauczycieli akademickich”.

29.06.2023

 • luźne dyskusje o planach wakacyjnych oraz o dalszych kierunkach działania Sieci.

25.05.2023

 • dyskusja na temat organizacji II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Uczelnie wyższe wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju".

27.04.2023

 • gościem była Agnieszka Domańska z Polish Chapter Priciples for Responsible Management Education (PRME). Zaprosiła członków Sieci do współpracy przy organizowanej konferencji, opowiadała też o organizowanych warsztatach autorów dotyczących publikacji w wysokopunktowanych czasopismach naukowych. Warsztaty są częścią międzynarodowego programu PRME World Tour Research Development Program.

30.03.2023

 • podjęcie dyskusji na temat kontynuacji konferencji z cyklu "Uczelnie wyższe wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju".

23.02.2023

 • Aneta Tomaszewska z Wydziału Matematyki UŁ przedstawiła prezentację pt. "Ślad Węglowy" w ramach cyklu wykładów "Wyzwania XXI wieku - Planeta".

26.01.2023

 • wystąpienie Mikołaja Turzyńskiego pt: Wojna i rachunkowość. Z doświadczeń Polski.

5.01.2023

 • życzenia noworoczne dla członków Sieci.
 • dyskusja na temat planów działania Sieci w 2023 roku.

24.11.2022

 • omówiono efekty konfenrencji w Gdańsku. Małgorzata Burchard-Dziubińska i Agnieszka Rzeńca zaprezentowały swoje osiągnięcia publikacyjne.

27.10.2022

 • gościem spotkania był Krzysztof Szczepaniak z Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, który przedstawił prezentację na temat wyzwań społecznych niebinarności. Zaprosił także na Konferencję Nauka i Edukacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju w UG w Gdańsku.

29.09.2022

 • Agata Rudnicka-Reichel wraz z zespołem projektowym przedstawiła prezentację pt. "Cyfrowe kompetencje na rzecz zrównoważonego rozwoju". W ramach spotkania dyskutowano też na temat wyników badań dotyczących niezbędnych kompetencji cyfrowych w edukacji o zrównoważonym rozwoju.

30.06.2022

 • zespół UŁ (Bożena Ewa Matusiak, Izabela Różańska-Bińczyk i Marek Matejun) podzielił się doświadczeniami ze składania wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki. Dyskutowano o najczęstszych komentarzach recenzentów prac naukowych i projektów składanych do NCN.

26.05.2022

 • kontynuacja prezentacji zainteresowań naukowo-badawczych członków Sieci oraz dyskusja o kierunkach ewentualnej współpracy członków sieci.

28.04.2022

 • spotkanie na temat zainteresowań naukowo-badawczych członków Sieci oraz potencjalnych obszarów współpracy krajowej i międzynarodowej z biznesem i jednostkami samorządu terytorialnego. Uczestnicy opowiadali o obecnie prowadzonych badaniach. Poszukiwano pomysłów na wspólne podejmowanie badań i przygotowywanie publikacji.

30.03.2022 (Inauguracyjne spotkanie Sieci)

 • omówienie wyników konferencji „Uczelnie wyższe wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”, która stała się inspiracją dla powołania Sieci.
 • omówienie formy współpracy i partnerstwa w ramach sieci. Ustalono, iż nie podejmujemy na razie działań w kierunku formalizacji współpracy, nawet w formie listu intencyjnego. Spotkania sieci mają odbywać się w miarę możliwości co miesiąc, w ostatni czwartek miesiąca, o godz. 19.30, czas trwania: ok. 90 min.Założono kanał do spotkań w MS Teams oraz ustalono zasady komunikacji i wymiany informacji.
 • popozycja nazwy sieci: Akademicka / Międzyuczelniana Sieć Współpracy P2P dla SDG (U2SDG)