Okładka książki - Zarządzanie kapitałem ludzkim- wyzwaniaMatejun M., Matusiak B.E., Różańska-Bińczyk I., Praktyki green HR a wyniki środowiskowe współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Cewińska J., Krejner-Nowecka A., Winch S. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim – wyzwania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 61-76. [Pobierz publikację]

Różańska-Bińczyk I., Matejun M., Matusiak B.E., Praktyki green HR we współczesnych przedsiębiorstwach, [w:] Cewińska J., Krejner-Nowecka A., Winch S. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim – wyzwania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 77-91. [Pobierz publikację]

 

 

Okładka książki Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami

Matusiak B.E., Matejun M., Różańska-Bińczyk I., Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako środowisko implementacji praktyk green HR we współczesnych przedsiębiorstwach, [w:] Urbaniak M., Tomaszewski A., (red.), Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 111-124. [Pobierz publikację]