Nagrody PTE Oddział w Łodzi za najlepsze prace licencjackie

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi nagrodziło dwie prace autorstwa studentek Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w ramach XIII edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinach: ekonomia, finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w roku 2022.

W kategorii prace licencjackie II miejsce otrzymała Małgorzata Czapnik za pracę „Metody i narzędzia wykorzystywane w procesie rekrutacji pracowników – wyniki badań własnych”, natomiast III miejsce Zuzanna Kliombka-Jarzyna za pracę „Narzędzia komunikacji wewnętrznej, a preferencje komunikacyjne pokolenia BB, X, Y, C i Alpha – wyniki badań własnych”. Obie laureatki ukończyły kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi na I stopniu, a obecnie kontynuują studia na Wydziale na kierunku zarządzanie.

Gratulujemy studentkom, a także dr Izabeli Różańskiej-Bińczyk z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pod której opieką powstały obie prace.

Laureatka konkursu z osobami wręczającymi dyplom

Laureatka konkursu z osobami wręczającymi dyplom

Redakcja: Wydział Zarządzania UŁ