Pracownicy Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi wraz z innymi pracownikami Wydziału Zarządzania przygotowali szeroką ofertę zajęć dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Oto linki:

Doradctwo zawodowe,

Drzwi zawsze otwarte,

Lekcje w szkołach