PROFIL PRACOWNIKA: Zbigniew Gontar

STANOWISKO:

Kontakt

starszy wykładowca, Zakład Zarządzania IT i Rozwoju Usług Informatycznych, Wydział Zarządzania

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

- dzialalnosc dydaktyczna

- koordynator przedmiotow: Business Intelligence, Lad IT, Inteligentne zarzdzanie korporacja, Metody analizy i prognozowania rynku, Wprowadzenie do eksploracji danych

BIOGRAM

Absolwent Uniwersytetu Lodzkiego

Doktorat obronil na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UL

Odbyl szereg stazy naukowych w University of Maryland, University of Texas, Politechnice Atenskiej, etc,

Prowadzil wyklady goscinne na uniwersytetach w Bratyslawie, Rydze, Budapeszcie, Braszowie w ramach programu Erasmus+,

ZAINTERESOWANIA

- sztuczna inteligebcja

- transformacja cyfrowa

- przemysl 4.0

OSIĄGNIECIA

- nagroda za osiągnięcia naukowe III stopnia za książkę pt."Strategiczne zarządzanie projektami transformacji inteligentnych miast"

- nagroda II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne "Zarządzanie danymi w organizacji"

- nagroda Rektora UŁ za najlepszy podręcznik "Zarządzanie danymi w organizacji" (II miejsce)

KONTAKT I DYŻURY

Matejki 22/26 pokój: 145 90-237 Łódź

Dyżury

wtorek: 13:00-14:45
piątek: 12:15-13:00