PROFIL PRACOWNIKA: Renata Rybarczyk

zdjęcie pracownika

mgr Renata Rybarczyk

e-mail: kzmir.wz@uni.lodz.pl

STANOWISKO:

Kontakt

specjalista, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Bieżąca obsługa sekretariatów: Katedry Zarządzania Miastem i Regionem i Katedry Informatyki

Obsługa administracyjno-biurowa Katedr

Bieżąca obsługa korespondencji e-mail i tradycyjnej.

Obsługa finansowa Katedr

Prace związane z aktywnością naukową i badawczą pracowników Katedr

Prace związane z „obsługą” majątku Katedry, a w szczególności:

  • ewidencja środków finansowych i rzeczowych Katedry,
  • prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
  • udział w pracach komisji inwentaryzacyjnej,
  • prace związane z zaopatrzeniem Katedry w materiały i przedmioty trwałe i nietrwałe,

Prace związane z aktywnością naukową i badawczą pracowników Katedr

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-51-98

Matejki 22/26 pokój: 33 90-237 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 09:00-14:00
wtorek: 09:00-14:00
środa: 09:00-15:00
czwartek: 09:00-14:00
piątek: 09:00-15:00 Kontakt mailowy i telefoniczny