Ruszyła kampania WORK=LIFE OF CAMPUS w ramach projektu RESET

Kampania Praca = Życie kampusu (WORK=LIFE OF CAMPUS) to kontynuacja działań realizowanych na UŁ w ramach projektu RESET Twarze kampusu (FACES OF CAMPUS). Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na różne aspekty życia akademickiego, które są niekiedy mniej widoczne, ale równie ważne w dążeniu do doskonałości naukowej. Rozpoczęła się w roku 2022 w formie wystawy cyfrowej zatytułowanej „Za kulisami” (BEHIND THE SCENE), przedstawiającej pracę kobiet na stanowiskach wspierających działania naukowe

Tegoroczna kampania WORK=LIFE OF CAMPUS prezentuje inicjatywy uczelni partnerskich poświęcone promowaniu dobrostanu w miejscu pracy i studiowania. Jej najważniejszym założeniem jest wymiana doświadczeń i podejść kadry akademickiej oraz osób studiujących do zagadnienia równowagi między pracą i nauką a życiem prywatnym. W szczególności zwraca uwagę na tematy dotyczące rodziny, takie jak rodzicielstwo i obowiązki opiekuńcze.

Częścią kampanii WORK=LIFE OF CAMPUS jest wystawa Weekly Schedule, która daje przegląd typowego tygodniowego harmonogramu opartego na doświadczeniach i realiach życia naukowców oraz studentów z obowiązkami opiekuńczymi. W ten sposób wystawa ma na celu podkreślenie różnorodności procesów pracy, które muszą być skoordynowane i zorganizowane w ramach harmonogramów pracy oraz obowiązków związanych z opieką i czasem wolnym.

Istotną częścią kampanii są filmy Creating Family-Friendly Universities and supportive environments, na których badacze Uniwersytetu Łódzkiego wyjaśniają, które aspekty są dla nich kluczowe w promowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym na uniwersytetach. Filmy pokazują korzyści płynące z polityki przyjaznej rodzinie zarówno dla pracowników, jak i instytucji, a także podkreślają rolę uniwersytetów w przewodzeniu w kierunku bardziej integracyjnych i wspierających miejsc pracy. W ten sposób oferują wskazówki dla osób i organizacji, aby stworzyć zdrowsze i bardziej wspierające środowisko pracy.

Więcej o znaczeniu równowagi między pracą a życiem zawodowym w artykule poniżej. 

Materiał: Dr Agata Rudnicka-Reichel
Tekst i redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ