UŁ wśród najlepszych uczelni świata w rankingu CWUR

Uniwersytet Łódzki znalazł się wśród 6,2 procenta najlepszych uczelni i instytucji naukowych spośród 20 531 na całym świecie, których osiągnięcia zostały przeanalizowane przez Center for World University Rankings. Wyniki zestawienia w edycji 2023 zostały właśnie (poniedziałek 15 maja 2023 r.) opublikowane na stronie internetowej CWUR.

UŁ wśród 6 procent najlepszych uczelni na świecie

Global 2000 - najnowsze zestawienie CWUR 2023

Center for World University Rankings (CWUR) publikuje rankingi światowych uczelni opierając się na danych obiektywnych (niepochodzących od uczelni), uwzględniających analizę siedmiu kryteriów zgrupowanych w cztery podstawowe kategorie:  

  1. Kształcenie – uwzględnia sukcesy absolwentów uczelni, mierzone liczbą tych, którzy uzyskali najwyższe wyróżnienia naukowe w stosunku do wielkości uczelni (25 procent oceny). 
  2. „Zatrudnialność” – sukcesy zawodowe absolwentów, mierzone liczbą tych, którzy zajmują najwyższe stanowiska w firmach w stosunku do wielkości uczelni (25 procent). 
  3. Dorobek poszczególnych wydziałów mierzony liczbą najwyższych wyróznień naukowych dla ich pracowników (10 procent oceny). 
  4. Badania naukowe. Autorzy rankingu uwzlędniają w tym obszarze nastepujęce dane:  
  • całkowita liczba artykułów naukowych (10 procent oceny) 
  • publikacje wysokiej jakości: liczba artykułów pojawiających się w czasopismach naukowych z najwyższej półki (10 procent) 
  • wpływ (influence): liczba artykułów w wysoce wpływowych czasopismach naukowych (10 procent) 
  • cytowania mierzone liczbą wartościowych cytowań  artykułów naukowych (10 procent). 

Łącznie w rankingu CWUR sklasyfikowano 20 531 instytucji naukowych. Najlepsze, a wśród nich Uniwersytet Łódzki, który uplasował się na 1254 miejscu, znalazły się na liście Global 2000. Nasz uczelnia osiągnęła wskaźnik 69,0, minimalnie poprawiając swe notowanie z ubiegłorocznego rankingu. 

Centre for World University Rankings (CWUR) jest wiodącą organizacją konsultingową, która oferuje usługi dla rządów, a także dla uczelni oraz instytucji naukowych, wykorzystywane w celu poprawy wyników kształcenia i osiagnięć badawczych. CWUR publikuje globalne rankingi uczelni, znane z obiektywizmu kryteriów oceny, przejrzystości i spójności, które darzą zaufaniem studenci, pracownicy naukowi, władze instytycji naukowych i rządy państw z całego świata. Znalezienie się w gronie 6,2 procenta najwyżej notowanych uczelni to wyjątkowe osiągnięcie. Gratulacje! 

–  dr Nadim Mahassen, prezydent CWUR. 

Pierwszych sześć miejsc w rankingu CWUR w edycji 2022 zajęły Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, University of Cambridge, University of Oxford, Princeton University. 

Uniwersytet Łódzki konsekwentnie dba o jakość uprawianej nauki i prowadzonej dydaktyki, czego efektem jest obecność i wysokie miejsca w rankingach uczelni w ostatnich latach. W prestiżowym zestawieniu najlepszych uczelni świata QS World University Ranking w 2020 roku znalazło się 15 polskich uczelni, wśród nich Uniwersytet Łódzki. W 2021 UŁ poprawił pozycję w światowym  Round University Ranking, awansując o 21 pozycji (RUR publikuje klasyfikację 1100 uczelni z całego świata, oceniając 4 kluczowe obszary: teaching, research, international diversity, financial sustainability). Uniwersytet Łódzki znalazł się też wraz z 5 innymi uniwersytetami z Polski w World University Ranking według Times Higher Education, uwzględniajacym dziedziny humanistyczne. Jednocześnie wśród polskich uczelni utrzymaliśmy w tym rankingu wysoką szóstą pozycję. W 2022 roku nasza uczelnia zajęła 7. miejsce wśród polskich uniwersytetów w rankingu Perspektyw.  

Dobrze radzą sobie również poszczególne wydziały i dyscypliny uprawiane na UŁ. W 2019 roku w Rankingu Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych „Rzeczpospolitej” Uniwersytet Łódzki zajął 3. miejsce wśród uczelni nieekonomicznych. W tym samym rankingu, tyle że rok wcześniej, Wydział Zarządzania UŁ znalazł się na 2. miejscu w kategorii „Wydziały ekonomiczne” (na 27 wydziałów). W 2020 roku Wydział Prawa i Administracji UŁ zajął wysokie 4. miejsce w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej”. Warto wspomnieć również o licznych międzynarodowych akredytacjach dla kierunków Wydziału Zarządzania UŁ

Materiał: Center for World University Rankings, Uniwersytet Łódzki

Redakcja: Marcin Kowalczyk, Centrum Komunikacji i PR UŁ