RANKING 2019

W rankingu uczelni i studiów ekonomicznych „Rzeczpospolitej” z 2019 roku Uniwersytet Łódzki zajął 3 miejsce w gronie uczelni nieekonomicznych oferujących najlepsze studia ekonomiczne. Ranking dotyczy wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale Zarządzania UŁ.

W poprzednich edycjach rankingu oceniano wydziały ekonomiczne, tegoroczne zestawienie wyróżnia uczelnie nieekonomiczne oferujące najlepszą edukację z zakresu ekonomii, gdyż zgodnie z zapisami Konstytucji dla Nauki, kierunki studiów są przypisane do uczelni, a nie do wydziałów. Zestawienie obejmuje wyniki uzyskane w czterech kategoriach: kariery absolwentów (w tym roku w największym stopniu zaważyły one na końcowym wyniku), jakość nauczania, potencjał naukowy oraz umiędzynarodowienie.

Na 1. miejscu znalazł się Uniwersytet Warszawski. Na kolejnych pozycjach znalazły się odpowiednio: Politechnika Gdańska i Uniwersytet Łódzki. W rankingu wzięło udział 16 uczelni nieekonomicznych z Polski.

Sprawdź Ranking Uczelni i Studiów Ekonomicznych Rzeczpospolitej

Zdjęcie z Rzeczpospolitej - strona dotycząca Rankingu

RANKING 2018

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego został oceniony jako jeden z najlepszych wydziałów ekonomicznych w Polsce - w najnowszym Rankingu Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych Rzeczpospolitej zajął II miejsce w kategorii "Wydziały ekonomiczne" (na 27 wydziałów).

Jak pisze organizator rankingu, laureaci zestawienia "nie tylko oferują świetne studia, ale też dbają o dostępność kadry akademickiej oraz międzynarodowe doświadczenie studentów i wykładowców". Do przygotowania rankingu wykorzystano dane z rejestrów zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on, a także informacje z ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (ELA).

1. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
2. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
3. Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
4. Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
5. Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
6. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
7. Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
8. Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
9. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
10. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Sprawdź Ranking Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych Rzeczpospolitej

Zdjęcie z Rzeczpospolitej - strona dotycząca Rankingu Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych

Dyplom dla WZ UŁ za zajęcie II miejsca w Rankingu Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych