KATEDRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POLITYKI PRZEMYSŁOWEJ

Godło narodowe
KATEDRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POLITYKI PRZEMYSŁOWEJ

KATEDRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POLITYKI PRZEMYSŁOWEJ

Historia

W 1991 roku z incjatywy prof. zw. dr hab. Bogdana Piaseckiego powstał pierwszy w Polsce Zakład Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, który rozpoczął badania naukowe nad przedsiębiorczością i funkcjonowaniem firm sektora MSP. W 1999 roku Zakład został przekształcony w Katedrę Przedsiębiorczosci i Polityki Przemysłowej. Funkcję kierownika Zakładu, a następnie Katedry pełnił prof. zw. dr hab. Bogdan Piasecki.
Od roku 2004 funkcję tę przejął dr hab. Edward Stawasz, prof. UŁ, a w 2020 dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ, która pełni ją do chwili obecnej.