KATEDRA LOGISTYKI

Godło narodowe
KATEDRA LOGISTYKI

KATEDRA LOGISTYKI

Katedra logistyki zajmuje się rolą jakości produktów oraz doskonalenia procesów w zarządzaniu łańcuchem dostaw, zastosowaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych w procesach logistycznych, budowaniem relacji pomiędzy klientami i dostawcami w łańcuchu dostaw oraz zarządzaniem ryzykiem w łańcuchu dostaw.