Podsumowanie projektu SIMBIO – globalna perspektywa rozwoju rynku opakowań z biotworzyw

W międzynarodowym projekcie badawczo-rozwojowym “New Frontiers in Social Innovation Research: Social Innovation Management for BIOPlastics” (SIMBIO), realizowanym w programie Trans-Atlantic Platform Social Innovation, w dokumencie „White Paper” podsumowano rezultaty projektu na poziomie globalnym.

Międzynarodowy projekt SIMBIO wychodzi naprzeciw problemom zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego, którego źródłem są opakowania z tworzyw sztucznych, tworząc unikalną szansę dla rozwoju współpracy interesariuszy na rzecz wykorzystania potencjału opakowań z biotworzyw na rynku żywności.

W skład zespołu badawczego SIMBIO UŁ weszli:

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem wyników projektu SIMBIO na poziomie międzynarodowym: White Paper

 

Więcej informacji na temat rozwoju rynku opakowań z biotworzyw w Brazylii, Kanadzie, Polsce (grant NCBiR) i Wielkiej Brytanii: 

https://www.wz.uni.lodz.pl/simbio 

https://simbioresearch.com/polska/en/ 

 

Redakcja: Wydział Zarządzania UŁ