Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska na tegorocznym ABSL Summit

ABSL Summit to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń dotyczących sektora usług biznesowych, zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym roku konferencja zgromadziła ponad 1000 liderów ze świata biznesu, nauki, mediów, a także administracji państwowej. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: Mark Brzeziński, ambasador USA w Polsce czy Anne Applebaum, laureatka nagrody Pulitzera. Jednym z prelegentów była także dr Dominika Kaczorowska-Spychalska, dyrektorka Centrum Inteligentnych Technologii Wydziału Zarządzania UŁ.

dr Dominika Kaczorowska-Spychalska podczas ABSL Summit

Tegorocznym hasłem przewodnim spotkania było: „Lead the Way, Stay Ahead”. I taka była też sama konferencja – niezwykle inspirująca i skoncentrowana na poszukiwaniu sposobów i narzędzi, które w warunkach obserwowanych zmian technologicznych, geopolitycznych czy ekonomicznych pozwoliłyby działać skutecznie i efektywnie.  

„To be with GenAI or not to be” – wpływ generatywnej AI na rynek globalny i wybrane sektory rynku

Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska razem z Piotrem Doroszem CEO z firmy Deviniti w trakcie swojego wystąpienia „To be with GenAI or not to be” zastanawiali się nad wpływem generatywnej AI na rynek globalny, jak i wybrane sektory rynku. Faktem jest bowiem, że zgodnie z raportem McKinsey’a „The economic potential of generative AI”, technologia ta może zwiększyć wartość globalnej gospodarki nawet o 4,4 biliona dolarów rocznie, a najwyższy poziom wynikającej z tego produktywności będzie widoczny w takich sektorach jak: customer service, marketing, sprzedaż, software engineering i B&R.

Zmieni się także rynek pracy, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że GenAI będzie miała największy wpływ na stanowiska pracy i zawody oparte na wiedzy. 

naukowcy podczas wystąpienia

GenAI w biznesie – cztery potencjalne scenariusze

Zostały zaprezentowane cztery potencjalne scenariusze podejścia do GenAI w biznesie, uwzględniając potencjał technologiczny i biznesowy generatywnej AI, a także wpływ regulacji prawnych, w tym w szczególności AI Act:

  • passive observation
  • automation
  • job development
  • AI-integrated teams

Każdy z nich jest coraz bardziej zaawansowany, co do zakresu wykorzystania tej technologii, ale równocześnie pozwala na coraz wyższy wzrost wartości biznesowej.

Prezentacja z wystąpienia i dostęp do szczegółowego raportu

Chociaż opracowane scenariusze koncentrują się w głównej mierze na sektorze SSC (Shared Services Centers), to można je z powodzeniem przenieść do wielu innych sektorów rynku, w tym chociażby bankowości, edukacji, opieki zdrowotnej, a także sektorów kreatywnych. 

„To be with GenAI or not to be…” – na to pytanie każdy z nas musi jednak sam znaleźć odpowiedź.

Tekst: dr Dominika Kaczorowska-Spychalska, Centrum Inteligentnych Technologii Wydziału Zarządzania UŁ

Fot. ABSL

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR