KATEDRA ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

Godło narodowe
KATEDRA ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

KATEDRA ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

Opis zadań

Obszary badań naukowych:

  • Praktyczne aspekty kształtowania struktury kapitału, ze szczególnym uwzględnieniem oceny projektów rozwojowych oraz zdolności kontynuowania działalności przedsiębiorstwa.
  • Zarządzanie procesem finansowania przedsiębiorstwa, w tym wykorzystanie niestandardowych instrumentów finansowych i alternatywnych modeli finansowania.
  • Strategie inwestycyjne i finansowe przedsiębiorstw w warunkach umiędzynarodowienia ich działalności.
  • Zarządzanie działalnością innowacyjną przedsiębiorstwa oraz finansowania procesu innowacyjnego.
  • Analiza specyficznych rodzajów przedsiębiorstw - firm rodzinnych, gospodarstw rolnych – w aspekcie procesu zarządzania finansami i aktywności innowacyjnej.