KATEDRA MARKETINGU

Godło narodowe
KATEDRA MARKETINGU

KATEDRA MARKETINGU

Historia Katedry Marketingu sięga początków lat 60 i 70 ubiegłego wielu i jest ściśle związana z osobą prof. dr hab. Jerzego Dietla. W 1967 roku objął on funkcję kierownika Katedry Ekonomiki Handlu Wewnętrznego w Instytucie Obrotu Towarowego UŁ. Od tego czasu w Katedrze rozpoczęto prowadzenie badań nad uwarunkowaniami orientacji rynkowej podmiotów gospodarczych, a z czasem nad wybranymi problemami marketingu. Prof. dr hab. Jerzy Dietl stał się prekursorem i propagatorem marketingu w Polsce. W 1984 roku w ramach Katedry Obrotu Towarowego, która wyodrębniła się z Instytutu Obrotu Towarowego utworzony został Zakład Marketingu. W 1986 roku na kierunku Ekonomika Obrotu Towarowego i Usług został wprowadzony do programu nauczania przedmiot "Marketing" jako jedyny w kraju. W 1989 roku Katedra Obrotu Towarowego przyjmuje nazwę Katedry Marketingu, a jej kierownikiem do 1992 roku jest prof. dr hab. Jerzy Dietl. Główne kierunki badań prowadzonych w Katedrze w latach 1990-2015 to globalizacja jako wyzwanie dla marketingu, strategie marketingowe na rynkach globalnych, konsument ery New Economy, nowe technologie informatyczne w marketingu, e-commerce Obecnie w Katedrze Marketingu podstawowe zainteresowania badawcze to: 

  • strategie marketingowe w budowaniu wartości dla klienta i konkurencyjności organizacji – badania dotyczą narzędzi kreowania wartości dla klienta wewnętrznego i zewnętrznego oraz budowania pozycji konkurencyjnej organizacji,
  • badania rynkowe i marketingowe w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem - badania koncentrują się na identyfikacji roli tych badań oraz wykorzystaniu zintegrowanych systemów informacji marketingowej w podejmowaniu decyzji menedżerskich,
  • współczesna komunikacja marketingowa - badanie potencjału, skuteczności i efektywności poszczególnych narzędzi, kanałów i metod zintegrowanej komunikacji marketingowej,
  • e-marketing i e-commerce - badania dotyczą wykorzystania narzędzi e-marketingu oraz zachowań e-konsumenta w dobie wirtualizacji handlu,
  • marketing na rynkach międzynarodowych - badania koncentrują się na procesie ekspansji przedsiębiorstw na rynki zagraniczne oraz stosowanych na nich strategiach marketingowych. 

Od 1992 roku do 2020 roku funkcję kierownika katedry pełnił prof. dr hab. Bogdan Gregor, a od 2020 roku prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk.

Katedra Marketingu składa się z trzech zakładów: