Zakończenie projektu LAPIS

Miło nam poinformować, że właśnie zakończył się trzyletni europejski projekt LAPIS (Learning for Adult Social Care Practice Innovations and Skills Development) realizowany przez partnerów z kilku krajów (Wielka Brytania, Włochy, Bułgaria, Cypr, Polska – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego) pod kierunkiem Lancaster University.

 

 

W toku projektu zespół badawczy przeprowadził serię warsztatów i pogłębionych wywiadów z liderami wyższego szczebla z sektora pomocy społecznej w sześciu krajach partnerskich. Ujawniły one pilną potrzebę zwiększenia możliwości szkolenia i rozwoju w sektorze pomocy społecznej, odpowiedniego finansowania w celu przyciągnięcia i zatrzymania wykwalifikowanych pracowników opieki społecznej oraz zwiększoną świadomość społeczną na temat pracy w opiece społecznej i związanych z nią wyzwań, do których należą: zmniejszenie obciążenia pracą i poprawy warunków pracy w celu zwalczania wypalenia zawodowego, a także wsparcie rozwoju i wdrażania innowacyjnych podejść do pracy opieki społecznej.

W ramach projektu opublikowano zestaw zaleceń i rekomendacji, przed którymi stoją obecnie pracownicy opieki społecznej. Obejmują one następujące rekomendacje:

  • Utworzenie krajowych ram szkoleń i rozwoju w celu przyciągnięcia i zatrzymania utalentowanych osób
  • Kompleksowy przegląd istniejących programów szkoleniowych w celu lepszego dostosowania ich do wymagań ról w opiece społecznej dorosłych
  • Zwiększenie nakładów na inwestycje w kampanie marketingowe i reklamowe mające na celu promowanie cennego wkładu dorosłych pracowników opieki społecznej i zachęcanie osób do rozważenia kariery w tym sektorze
  • Wprowadzenie systemu rejestracji zawodowej dorosłych pracowników opieki społecznej, zapewniającego przestrzeganie określonych standardów profesjonalizmu, kompetencji i etycznego postępowania
  • Wykorzystanie postępu technologicznego i innowacyjnych rozwiązań w celu usprawnienia procesów i zwiększenia  wydajności i poprawy jakości opieki.

Ponieważ projekt skupia się na innowacjach i umiejętnościach w sektorze pomocy społecznej dla dorosłych, w szczególności na kształceniu w miejscu pracy, przygotowano także bezpłatne kursy online ukierunkowane na kształcenie w miejscu pracy oraz kierowanie procesem rozwoju pracowników.

Więcej informacji dotyczących projektu LAPIS dostępnych jest na jego stronie www oraz na profilu FB

dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ - Kierownik projektu
dr hab. Izabela Bednarska-Wnuk
mgr Zbigniew Mikurenda